Links Manager

Tập huấn kỹ năng tuyên truyền đối ngoại về chủ quyền biển đảo

Trong hai ngày 20 - 21/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng thông tin, tuyên truyền đối ngoại về chủ quyền biển đảo cho phóng viên cơ quan báo, đài phía Nam.


Chuyển tải thông điệp bảo vệ môi trường biển, đảo qua tranh bích họa

Nhằm chuyển tải thông điệp bảo vệ môi trường đến với mọi người, nhóm sinh viên Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng đã biến nhiều bức tường nhà, tường rào của người dân xã đảo Tam Hải (Núi Thành, Quảng Nam) trở thành các bức tranh bích họa sinh động, đầy màu sắc.


Triển lãm ảnh, tư liệu về biển đảo Việt Nam tại Cộng hòa Séc

Nhằm giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với người dân Cộng hòa Séc và bạn bè quốc tế, từ ngày 12 - 14/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam phối hợp với Quận 1, thành phố Praha tổ chức cuộc Triển lãm ảnh, tư liệu "Việt Nam: Đất nước, con người - Nhìn từ biển đảo".


Nâng cao kiến thức thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển, đảo cho Thanh niên

Ngày 6/7, tại thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên), Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức chương trình tập huấn công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và hội nhập quốc tế cho cán bộ chủ chốt của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.


Hội nghị tập huấn, cung cấp thông tin về biển, đảo gắn với ngư trường, ngư nghiệp, ngư dân

Ngày 14/6, tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tổ chức Hội nghị tập huấn, cung cấp thông tin về biển, đảo gắn với ngư nghiệp, ngư trường, ngư dân.