Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Links Manager

Bác Hồ về thăm xã Vinh Quang (nay là xã Đào Xá), huyện Thanh Thủy (26/01/1964 - 26/1/2014)

(7/05/2014)

PhuthoPortal - Năm 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi nhân dân cả nước thi đua thực hiện “Tết trồng cây”. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, Đảng bộ và nhân dân xã Vinh Quang (nay là xã Đào Xá), huyện Thanh Thủy đã phát động nhân dân toàn xã thực hiện “Tết trồng cây” đầu tiên, với quyết tâm trồng cây phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, đưa nhiệm vụ trồng cây thành một chỉ tiêu phấn đấu hàng năm. Cả 6 hợp tác xã, các tổ chức đoàn thể, từ cụ già đến các em nhỏ với tổng số trên 5.000 người đều hăng hái tham gia trồng cây.


Tin đã đưa ngày Tới