Links Manager

Kho bạc Nhà nước tỉnh tổ chức hội nghị giao ban quý III/2014

PhuthoPortal - Vừa qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban công tác quý III/2014.


Kho bạc Nhà nước tỉnh kỷ niệm ngày truyền thống

Ngày 26-5, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã tổ chức gặp mặt Kỷ niệm ngày truyền thống ngành Kho bạc Nhà nước (29/5).


Phú Thọ: ngành Tài chính tỉnh triển khai áp dụng hệ thống Tabmis

PhuthoPortal -  Dự án triển khai Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (gọi tắt là Tabmis) là cấu phần lớn nhất của dự án cải cách quản lý tài chính công, được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Tài chính chủ trì triển khai trong khuôn khổ thực hiện “Chương trình tổng thể Cải cách hành chính giai đoạn 2001-2010”.


Tám tháng đầu năm: Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán trên 110 tỷ đồng chi sai quy định

8 tháng đầu năm Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát ước đạt 128.000 tỷ đồng chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước


Triển khai thanh toán điện tử trong hệ thống kho bạc

Trong những năm gần đây, hệ thống kho bạc Nhà nước (KBNN) các tỉnh, thành phố tập trung sức đẩy mạnh cải cách thể chế và cơ chế quản lý điều hành theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho khách hàng giao dịch.