BỐ CÁO THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP BỐ CÁO THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

10:37 12/11/2015

Mã số doanh nghiệp: 2600348402 Đăng ký lần đầu: ngày 01 tháng 06 năm 2006 Đăng ký thay đổi lần thứ: 9, ngày 06 tháng 11 năm 2015 Chuyển đổi từ Công ty TNHH Phú Thọ Xanh

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH