QUY HOẠCH -  kế hoạch QUY HOẠCH - kế hoạch

13:59 29/06/2017

PhuthoPortal – Ngày 26/6/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1490/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2020.