DANH BẠ THƯ ĐIỆN TỬ TỈNH PHÚ THỌ
Đơn vị :  
Họ và tên :     
TT Họ và Tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Sở Tài Chính


ĐT cơ quan:   0210 3.846.284Số 3 Trần Phú, phường Gia Cẩm, tỉnh Phú Thọ

sotc@phutho.gov.vn
2 Trần Mạnh Cường
Giám đốc


ĐT cơ quan:   0210 3849 204Cuongtm.sotc@phutho.gov.vn
3 Nguyễn Thanh Minh
Phó Giám đốc


ĐT cơ quan:   0210 3847 648Minhnt.sotc@phutho.gov.vn
4 Nguyễn Thành Trung
Phó Giám đốc


ĐT cơ quan:   0210 3843 365Trungnt.sotc@phutho.gov.vn
5 Nguyễn Ngọc Hanh
Phó Giám đốc


ĐT cơ quan:   0210 3817 459hanhnn.sotc@phutho.gov.vn
6 Nguyễn Thị Minh Lan
Chánh Văn phòng


ĐT cơ quan:   0210 3847 649Lanntm.sotc@phutho.gov.vn
7 Nguyễn Hà Phương
Phuongnh.sotc@phutho.gov.vn
8 Tạ Thị Minh Phương
Phuongttm.sotc@phutho.gov.vn
9 Hà Thị Phượng
Phuonght.sotc@phutho.gov.vn
10 Bùi Quân
Quanb.sotc@phutho.gov.vn
11 Đỗ Đình Quyền
Quyendd.sotc@phutho.gov.vn
12 Nguyễn Huy Sơn
Sonnh.sotc@phutho.gov.vn
13 Vương Đức Sỹ
Syvd.sotc@phutho.gov.vn
14 Nguyễn Thị Thanh Tâm
Tamntt.sotc@phutho.gov.vn
15 Nguyễn Minh Tân
Tannm.sotc@phutho.gov.vn
16 Nguyễn Đăng Thắng
Thangnd.sotc@phutho.gov.vn
17 Hoàng Thị Thanh
Thanhht.sotc@phutho.gov.vn
18 Nguyễn Thị Thanh
Thanhnt.sotc@phutho.gov.vn
19 Bùi Văn Thảo
Thaobv.sotc@phutho.gov.vn
20 Vũ Xuân Thịnh
Thinhvx.sotc@phutho.gov.vn
21 Hoàng Công Thưởng
Thuonghc.sotc@phutho.gov.vn
22 Phạm Phương Thủy
Thuypp.sotc@phutho.gov.vn
23 Nguyễn Quốc Tịch
Tichnq.sotc@phutho.gov.vn
24 Nguyễn Văn Tiến
Tiennv.sotc@phutho.gov.vn
25 Vũ Ngọc Trung
Trungvn.sotc@phutho.gov.vn

   Trang   1 2 3 4 Tiếp ››