DANH BẠ THƯ ĐIỆN TỬ TỈNH PHÚ THỌ
Đơn vị :  
Họ và tên :     
TT Họ và Tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Sở Kế hoạch và Đầu tư


ĐT cơ quan:   0210.3846581Đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

sokhdt@phutho.gov.vn
2 Lê Quốc Hưng
Phó Giám đốc


ĐT cơ quan:   0210 3844 125hunglq.sokhdt@phutho.gov.vn
3 Nguyễn Đức Thanh
Chánh Văn phòng


ĐT cơ quan:   0210 3848 400thanhnd.sokhdt@phutho.gov.vn
4 Thiều Quang Hạnh
Phó Giám đốc
vanglt.sokhdt@phutho.gov.vn
5 Nguyễn Đức Thiện
Giám đốc
thiennd.skhdt@phutho.gov.vn
6 Nguyễn Văn Hải
Phó Giám đốc
hainv.sokhdt@phutho.gov.vn
7 Phan Thanh Phương
Chánh Thanh tra
phuongpt.sokhdt@phutho.gov.vn
8 Đào Thị Tuyết Lan
Trưởng phòng
landtt.sokhdt@phutho.gov.vn
9 Nguyễn Quốc Trụ
Trưởng phòng
trunq.sokhdt@phutho.gov.vn
10 Đỗ Huyền Bảo Ngọc
Trưởng phòng
ngocdhb.sokhdt@phutho.gov.vn
11 Nguyễn Ngọc Sơn
Trưởng phòng
sonnn.sokhdt@phutho.gov.vn
12 Trịnh Thế Truyền
Trưởng phòng
truyentt.sokhdt@phutho.gov.vn
13 Trần Công Quốc
Trưởng phòng
quoctc.sokhdt@phutho.gov.vn
14 Nguyễn Quang Ngọc
Trưởng phòng
ngocnq.sokhdt@phutho.gov.vn