Links Manager

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương – từ niềm tâm linh đến hành trình trở thành di sản văn hóa nhân loại

PhuthoPortal - Phú Thọ là nơi có nhiều di sản khảo cổ có giá trị. Di chỉ Sơn Vi (Lâm Thao) có niên đại từ 10.000 đến 20.000 năm cách ngày nay. Di chỉ Phùng Nguyên có niên đại cách ngày nay gần 4.000 năm, nổi tiếng với đồ trang sức, đồ gốm mang tính nghệ thuật. Rồi đến văn hóa Đồng Đậu, Gò Mun có hai di tích quốc gia quan trọng thuộc nền văn hóa Đông Sơn nổi tiếng là làng Cả và gò De đã được quy hoạch và bảo vệ năm 2007. Các di tích đó là cơ sở vật chất để chúng ta có niềm tin rằng Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương có nguồn gốc từ xa xưa và được duy trì đến ngày nay.


Lễ Tôn vinh đón bằng công nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Khai mạc Lễ hội Đền Hùng năm Quý Tỵ - 2013

PhuthoPortal - Tối 13/4 (tức 4/3 năm Quý Tỵ), tại Trung tâm Lễ hội Khu Di tích Lịch sử đặc biệt quốc gia Đền Hùng – nơi hội tụ của khí thiêng sông núi, tỉnh Phú Thọ đã long trọng tổ chức Lễ đón bằng UNESCO công nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Khai mạc Lễ hội Đền Hùng năm Quý Tỵ - 2013.


Giá trị văn hóa xứng đáng tôn vinh

Thờ cúng tổ tiên là một tập tục truyền thống, có vị trí hết sức đặc biệt trong đời sống tinh thần, tâm linh của dân tộc Việt Nam và là một trong các thành tố tạo nên bản sắc văn hóa Việt Nam. Từ buổi bình minh dựng nước đến ngày nay, tri ân, tưởng nhớ, thờ cúng tổ tiên luôn là đạo lý, tín ngưỡng truyền thống của người Việt. Tín ngưỡng này được bảo tồn và lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, để bồi lắng, kết tụ thành những giá trị đạo đức của người Việt.


Lâm Thao: Gìn giữ văn hóa thờ cúng Hùng Vương

Nghị quyết TƯ 5 (khóa VIII) về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đã khẳng định: Văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.


Không gian văn hóa thờ thần thời Hùng Vương

Thời Hùng Vương, Phú Thọ thuộc bộ Văn Lang, thuộc Tượng Quận. Thời Bắc thuộc, Phú Thọ thuộc quận Mê Linh, Tân Xương và Phong Châu. Sau này, thời kỳ phong kiến độc lập tự chủ, phần lớn tỉnh Phú Thọ ngày nay thuộc tỉnh Sơn Tây (trừ huyện Thanh Xuyên và Yên Lập thuộc tỉnh Hưng Hóa). Năm 1903, tỉnh Phú Thọ chính thức được thành lập, gồm 2 phủ là Đoan Hùng và Lâm Thao. Năm 1968, theo Nghị quyết số 504- NQ/TVQG, tỉnh Phú Thọ sáp nhập với tỉnh Vĩnh Phúc thành tỉnh Vĩnh Phú. Tiếp đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa IX đã thông qua Nghị quyết (ngày 26 tháng 11 năm 1996), điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh, theo đó tỉnh Phú Thọ chính thức được tái lập từ ngày 1 tháng 1 năm 1997.


Huyền tích Hùng Vương nơi tả ngạn Đà giang

Nằm dọc theo tả ngạn sông Đà, đối ngạn là dãy Ba Vì quanh năm mây trắng bao phủ mênh mang huyền thoại Tản Viên Sơn thánh, Thanh Thủy hiện còn rất nhiều các di tích lịch sử văn hóa với các lễ hội dân gian độc đáo gắn với truyền thuyết thời đại Hùng Vương dựng nước và tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương mới được UNESSCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tài sản vô giá này đang được Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc trên địa bàn gìn giữ, phục dựng, nâng lên tầm cao mới gắn với phát triển kinh tế-xã hội địa phương…