Chính sách mới

Lưu hành bản đồ thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia bị phạt đến 40 triệu đồng

12/02/2020 18:42:00 CH
(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 18/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2020

05/02/2020 19:55:00 CH
(Chinhphu.vn) - Điều kiện sản xuất, buôn bán giống cây trồng; cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu phải đạt 6 tiêu chí; sửa quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2020.

Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

30/01/2020 20:14:00 CH
(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Các chính sách mới áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức

25/01/2020 10:02:00 SA
(Chinhphu.vn) - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức đã được thông qua và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2020. Theo đó, sẽ có nhiều chính sách mới tác động trực tiếp đến mọi cán bộ, công chức, viên chức từ năm 2020.

Hướng dẫn chi tiết về thức ăn chăn nuôi, điều kiện chăn nuôi

22/01/2020 18:38:00 CH
(Chinhphu.vn) – Chính phủ vừa ban hành Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi, trong đó quy định cụ thể về thức ăn chăn nuôi, điều kiện chăn nuôi.
Xem thêm >>