Chính sách mới

5 mức tiền ăn đối với HLV, VĐV thể thao trong Quân đội

15/11/2019 11:10:00 SA
(Chinhphu.vn) - Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 164/2019/TT-BQP quy định tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn, tiền thuốc bổ thường xuyên đối với huấn luyện viên, vận động viên và giáo viên thể dục, thể thao trong Quân đội.

Quy định mới về thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam

13/11/2019 17:54:00 CH
(Chinhphu.vn) – Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư 43/2019/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2017/TT-BGTVT ngày 31/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam.  

Quy định nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng

13/11/2019 17:50:00 CH
(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng.

Hỗ trợ tu sửa, xử lý khẩn cấp đê, kè, cống không quá 3 tỷ đồng/1 công trình

13/11/2019 17:17:00 CH
(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 83/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai.

Phạt nặng hành vi vi phạm về cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới

06/11/2019 16:30:00 CH
(Chinhphu.vn) - Chính phủ ban hành Nghị định 80/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh sổ xố đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 48/2018/NĐ-CP ngày 21/3/2018 của Chính phủ.