TIN TRONG TỈNH

Cục Thuế Phú Thọ: Tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống dịch vụ thuế điện tử (eTax)

22/12/2017 09:42 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Nhằm kịp thời hỗ trợ người nộp thuế sử dụng hệ thống dịch vụ thuế điện tử (eTax) thay thế cho hệ thống khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử để thực hiện lập hồ sơ khai thuế, hoàn thuế, nộp thuế điện tử… kể từ ngày 11/12/2017, ngày 11/12/2017, Cục Thuế tỉnh tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống eTaxcho các cán bộ tại Văn phòng Cục Thuế và Chi cục Thuế các huyện, thành, thị.


Hệ thống dịch vụ thuế điện tử (eTax) là dịch vụ tích hợp dịch vụ khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử vào 1 hệ thống duy nhất, đồng thời bổ sung một số chức năng nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong giao dịch điện tử với cơ quan thuế. Các chức năng của hệ thống eTax,bao gồm:
 
Khai thuế điện tử: Cho phép người nộp thuế (NNT) lập và gửi hồ sơ khai thuế, giấy đề nghị hoàn thuế đến cơ quan thuế, nhận các thông tin phản hồi về trạng thái xử lý hồ sơ từ cơ quan thuế (tương tự như hệ thống khai thuế qua mạng).
 
Nộp thuế điện tử: Cho phép NNT lập và gửi giấy nộp tiền (GNT) thuế đến cơ quan thuế (tương tự như hệ thống nộ thuế điện tử). Ngoài ra, bổsung chức năng phê duyệt giấy nộp tiền, cho phép NNT phân quyền chứcnăng lập và phê duyệt GNT cho các tài khoản khác nhau đảm bảo tính kiểm soát chặt chẽ việc nộp thuế trong nộ bộ quản lý của doanh nghiệp.
 
Quản lý tài khoản doanh nghiệp: Cho phép NNT (doanh nghiệp) tự tạo và phân quyền cho các tài khoản con (Subaccount) để quản lý bên trong doanh nghiệp (Tài khoản chính: MST + Mật khẩu như hiện tại, Tài khoản con: MST + hậu tố “S_số tự tăng”).
 
Tra cứu thông tin về thuế: Cho phép NNT tra cứu một số thông tin: Nghĩavụ kê khai theo đăng ký; số thuế phải nộp, số nộp thừa, số khấu trừ chuyển kỳ sau; số thuế phát sinh theo tờ khai, số thuế phát sinh theo chứng từ nộp thuế, số thuế phát sinh theo các quyết định ấn định từ cơ quan thuế.
 
Hỏi đáp1: Cho phép NNT gửi các câu hỏi đến cơ quan thuếvà nhận câu trả lời từcơ quan thuếqua kênh điện tử. Câu hỏi của NNT thuộc quản lý của cơ quan thuế nào sẽ tự động gửi đến cơ quan thuếđó và có thể phân loại theo một số tiêu chí định nghĩa trước như: sắc thuế, loại hình doanh nghiệp, nghĩa vụ thuế.
 
Ngay sau khi kết thúc buổi tập huấn, ngành Thuế sẽ triển khai ngay công tác tuyên truyền và hỗ trợ NNT sử dụng hệ thống dịch vụ thuế điện tử(eTax), đồng thời gửi thông báo, tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống eTax đến hòm thư điện tử của NNT.
 
Tiến Phong
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)