TIN TRONG TỈNH

Tập huấn về công tác quản lý, điều hành và lồng ghép nội dung giới - bình đẳng giới trong hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng

22/12/2017 09:49 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 14/12, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn về công tác quản lý, điều hành và lồng ghép nội dung giới - bình đẳng giới trong hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) cho cán bộ khuyến học cơ sở năm 2017 tại 13/13 điểm cầu các huyện, thành, thị. Dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu thành phố Việt Trì có các đồng chí: Nguyễn Minh Tường - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Thị Kim Hải - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.


kh1.jpg
 
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu thành phố Việt Trì
 
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh đã báo cáo thực trạng tình hình hoạt động của các TTHTCĐ, những tồn tại, hạn chế và giải pháp trong thời gian tới; đồng thời triển khai kế hoạch tổ chức chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, đánh giá hoạt động của các TTHTCĐ. Theo đó, toàn tỉnh hiện có 277 TTHTCĐ/277 xã, phường, thị trấn. Năm 2017, các TTHTCĐ đã mở trên 3.200 lớp/chuyên đề tuyên truyền chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm, kiến thức chăm sóc sức khỏe, an toàn vệ sinh thực phẩm… cho trên 300.000 lượt người. Qua đó giúp nâng cao nhận thức, hiểu biết, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân; tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, xóa đói, giảm nghèo. Năm học 2016 - 2017, 83 trung tâm xếp loại xuất sắc; 164 trung tâm xếp loại khá; 30 trung tâm xếp loại trung bình. Tuy nhiên, nhận thức của một bộ phận cán bộ quản lý TTHTCĐ và người dân về “học tập trong cộng đồng” chưa cao; kinh phí hoạt động, đầu tư trang thiết bị cho các TTHTCĐ chưa đáp ứng được yêu cầu hiện nay; một số trung tâm hoạt động chưa hiệu quả, chưa có sự kiểm tra, giám sát thường xuyên.
 
Thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương, tổ chức đoàn thể tăng cường truyền thông, tư vấn nâng cao nhận thức của lãnh đạo địa phương và người dân về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của TTHTCĐ trong xây dựng xã hội học tập; các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; mô hình học tập, mô hình phát triển kinh tế hiệu quả... Các TTHTCĐ nghiên cứu xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể theo từng năm, từng giai đoạn, có thứ tự ưu tiên và bám sát vào nhu cầu học tập của người dân, tình hình thực tế của địa phương; tăng cường huy động các nguồn lực về con người, kinh phí, cơ sở vật chất đảm bảo hoạt động của các trung tâm; đưa nội dung tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo vào chương trình hoạt động của đơn vị; phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động thực hiện xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh thi đua xây dựng các mô hình học tập, mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ cho người dân, góp phần xây dựng xã hội học tập từ cơ sở. Duy trì việc đánh giá, xếp loại các TTHTCĐ, đảm bảo công bằng, khách quan, chính xác, đúng quy định, tạo động lực để khuyến khích các TTHTCĐ phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ.
 
Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã trình bày nội dung giới - bình đẳng giới, lồng ghép giới và bình đẳng giới trong hoạt động của các TTHTCĐ. Đây là biện pháp có ý nghĩa thiết thực góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người dân ở mọi lứa tuổi được học tập thường xuyên, suốt đời, không bị phân biệt đối xử dưới mọi hình thức; thực hiện có hiệu quả công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tại địa phương; đồng thời thúc đẩy sự phát triển của các TTHTCĐ, khẳng định chất lượng, uy tín và tạo dựng hình ảnh của trung tâm đối với các tổ chức, cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân trong cộng đồng.
 
Kết luận hội nghị, đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh khẳng định: Hội nghị tập huấn về công tác quản lý, điều hành và lồng ghép nội dung giới - bình đẳng giới trong hoạt động của các TTHTCĐ cho cán bộ khuyến học cơ sở theo hình thức trực tuyến thể hiện sự đổi mới trong nội dung và hình thức phối hợp hoạt động giữa Sở Giáo dục - Đào tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hội Khuyến học tỉnh. Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ giáo dục và khuyến học cơ sở về tầm quan trọng và sự cần thiết của TTHTCĐ cũng như vai trò của giới và bình đẳng giới trong cộng đồng. Sau hội nghị này, đội ngũ cán bộ giáo dục và khuyến học cơ sở cần tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của các TTHTCĐ, góp phần xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời trên địa bàn tỉnh.
 
Thanh Hòa
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)