THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Báo cáo hoạt động của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7/2018

07/08/2018 15:54 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 25/7/2018, UBND tỉnh ban hành báo cáo số 122/BC-UBND về Hoạt động của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7/2018.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)