Thứ ba, 06/06/2023 13:55 Thứ ba, 06/06/2023
Đơn vị hành chính, dân số và lao động

1. Phú Thọ có 13 huyện, thành, thị gồm:

- Thành phố Việt Trì đô thị loại I (là trung tâm chính trị kinh tế văn hóa của tỉnh) với 22 đơn vị hành chính gồm 13 phường: Bạch Hạc, Bến Gót, Thanh Miếu, Thọ Sơn, Tiên Cát, Gia Cẩm, Nông Trang, Vân Cơ, Dữu Lâu, Tân Dân, Minh Phương, Minh Nông và 9 xã: Vân Phú, Sông Lô, Trưng Vương, Phượng Lâu, Thụy Vân, Chu Hóa, Thanh Đình, Kim Đức, Hùng Lô, Hy Cương.

- Thị xã Phú Thọ với 9 đơn vị hành chính gồm 4 phường: Âu Cơ, Hùng Vương, Phong Châu, Thanh Vinh và 5 xã: Hà Lộc, Hà Thạch, Phú Hộ, Thanh Minh, Văn Lung.

- Huyện Thanh Sơn với 23 đơn vị hành chính gồm 01 thị trấn Thanh Sơn và 22 xã: Sơn Hùng, Địch Quả, Giáp Lai, Thục Luyện, Võ Miếu, Thạch Khoán, Cự Thắng, Tất Thắng, Văn Miếu, Cự Đồng, Thắng Sơn, Tân Minh, Hương Cần, Khả Cửu, Tân Lập, Đông Cửu, Yên Lãng, Yên Lương, Thượng Cửu, Lương Nha, Yên Sơn, Tinh Nhuệ.

- Huyện Tân Sơn với 17 đơn vị hành chính gồm 01 thị trấn Tân Phú và 16 xã: Lai Đồng, Tam Thanh, Kim Thượng, Xuân Đài, Minh Đài, Mỹ Thuận, Vinh Tiền, Văn Luông, Tân Sơn, Xuân Sơn, Thu Cúc, Thạch Kiệt, Long Cốc, Kiệt Sơn, Thu Ngạc, Đồng Sơn.

- Huyện Yên Lập với 17 đơn vị hành chính gồm 01 thị trấn Yên Lập và 16 xã: Mỹ Lung, Mỹ Lương, Lương Sơn, Xuân An, Xuân Viên, Trung Sơn, Xuân Thủy, Hưng Long, Nga Hoàng, Thượng Long, Đồng Thịnh, Phúc Khánh, Ngọc Lập, Ngọc Đồng, Minh Hòa, Đồng Lạc.

- Huyện Cẩm Khê với 24 đơn vị hành chính gồm 01 thị trấn Cẩm Khê và 23 xã: Minh Tân, Hùng Việt, Cấp Dẫn, Chương Xá, Điêu Lương, Đồng Lương, Hương Lung, Ngô Xá, Phú Khê, Phú Lạc, Phượng Vĩ, Sơn Tình, Tam Sơn, Tạ Xá, Thuỵ Liễu, Tiên Lương, Tùng Khê, Tuy Lộc, Văn Bán, Văn Khúc, Xương Thịnh, Yên Dưỡng, Yên Tậρ.

- Huyện Tam Nông với 12 đơn vị hành chính gồm 01 thị trấn Hưng Hóa và 11 xã: Dân Quyền, Lam Sơn, Vạn Xuân, Bắc Sơn, Dị Nậu, Thọ Văn, Hương Nộn, Thanh Uyên, Hiền Quan, Quang Húc, Tề Lễ.

- Huyện Thanh Thủy với 11 đơn vị hành chính gồm 01 thị trấn Thanh Thủy và 10 xã: Đồng Trung, Tu Vũ, Hoàng Xá, Sơn Thủy, Đoan Hạ, Bảo Yên, Tân Phương, Thạch Đồng, Xuân Lộc, Đào Xá.

- Huyện Hạ Hòa với 20 đơn vị hành chính gồm 01 thị trấn Hạ Hòa và 19 xã: Đan Thượng, Tứ Hiệp, Hiền Lương, Xuân Áng, Vĩnh Chân, Yên Kỳ, Ấm Hạ, Bằng Giã, Đại Phạm, Gia Điền, Hương Xạ, Hà Lương, Lang Sơn, Minh Côi, Minh Hạc, Phương Viên, Văn Lang, Vô Tranh,  Yên Luật.

- Huyện Thanh Ba với 19 đơn vị hành chính gồm 01 thị trấn Thanh Ba và 18 xã: Hanh Cù, Mạn Lạn, Quảng Yên, Hoàng Cương, Khải Xuân, Đông Lĩnh, Đỗ Xuyên, Sơn Cương, Đỗ Sơn, Lương Lỗ, Chí Tiên, Đông Thành, Đồng Xuân, Thanh Hà, Võ Lao, Đại An, Ninh Dân, Vân Lĩnh.

- Huyện Đoan Hùng với 22 đơn vị hành chính gồm 01 thị trấn Đoan Hùng và 21 xã: Hùng Xuyên, Hợp Nhất, Phú Lâm, Vân Du, Chí Đám, Hùng Long, Vụ Quang, Minh Phú, Chân Mộng, Vân Đồn, Minh Tiến, Tiêu Sơn, Yên Kiện, Sóc Đăng, Ngọc Quan, Tây Cốc, Ca Đình, Phúc Lai, Bằng Luân, Bằng Doãn, Minh Lương.

- Huyện Lâm Thao với 12 đơn vị hành chính gồm 02 thị trấn Lâm Thao, Hùng Sơn và 10 xã: Phùng Nguyên, Tiên Kiên, Xuân Huy, Xuân Lũng, Thạch Sơn, Sơn Vy, Bản Nguyên, Cao Xá, Vĩnh Lại, Tứ Xã.

- Huyện Phù Ninh với 17 đơn vị hành chính gồm 01 thị trấn Phong Châu và 16 xã: Bình Phú, Trạm Thản, Liên Hoa, Phú Mỹ, Lệ Mỹ, Gia Thanh, Bảo Thanh, Trung Giáp, Hạ Giáp, Trị Quận, Tiên Du, Phú Lộc, Phú Nham, An Đạo, Phù Ninh, Tử Đà.

2. Dân số toàn tỉnh trên 1,5 triệu người.

3. Phú Thọ hiện đang trong thời kỳ dân số vàng với nguồn cung lao động dồi dào và ổn định. Tỷ lệ lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế đã qua đào tạo đạt 26,0% (Theo báo cáo kinh tế - xã hội năm 2021).