Đất nông thôn huyện Lâm Thao

Bảng giá đất ở tại nông thôn trên địa bàn huyện Lâm Thao ( Kèm theo quyết định số 3557/2007/QĐ-UBND về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2008).

Stt

DIỄN GIẢI

BẢNG GIÁ

ĐVT:Đồng/m2

I

ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN

 

 

Đất hai bên ven đường Quốc lộ 32c

 

1

Đoạn từ giáp địa phận xã Hy Cương đến đường sắt cắt ngang vào ga Tiên Kiên

900.000

 

2

Đoạn từ giáp đường sắt cắt ngang vào ga Tiên Kiên đến hết nhà máy Super

1.200.000

 

3

Đoạn từ giáp nhà khách Super đến hết đường sắt cắt ngang vào nhà máy Super Đoạn từ giáp đường sắt cắt ngang vào nhà  máy Super đến giáp nhà ông Đinh Phiên

1.300.000

 

4

TT Lâm Thao

1.000.000

5

Đoạn từ giáp nhà ông Phùng TT Lâm Thao đến Cầu Phong Châu

800.000

 

Đất hai bên đường tỉnh 325b

 

1

Đoạn từ giáp địa phận Thị trấn Phong Châu đến ngã ba Tiên Kiên

700.000

 

Đường tỉnh 320 và ven Sông Hồng

 

1

Đất hai bên đường tỉnh 320 và ven đê Sông Hồng

180.000

 

Đất hai bên đường tỉnh 324B

 

1

Đoạn từ giáp đường tỉnh 324 (Sơn Vy) đến hết địa phận xã Sơn Vy

400.000

2

Đoạn từ giáp đường tỉnh 324 (Cao Xá) đến hết địa phận xã Cao Xá

400.000

3

Đoạn từ giáp địa phận xã Cao Xá đến hết nghĩa địa Vân Hùng xã Tứ Xã

400.000

4

Đoạn từ giáp địa phận xã Sơn Vy đến hết nghĩa địa Vân Hùng xã Tứ Xã

400.000

5

Đoạn từ giáp địa Vân Hùng xã Tứ Xã đến hết nghĩa trang liệt sỹ xã Tứ Xã 

600.000

6

Đoạn từ giáp nghĩa Trang liệt sỹ xã Tứ Xã đến đê Bản Nguyên

400.000

 

Đất hai bên đường tỉnh 324C

 

1

Đoạn từ giáp nhà ông Hùng xã Tứ Xã đến giáp địa phận xã Sơn Dương

400.000

2

Đoạn từ giáp nhà ông Yên Hùng xã Tứ Xã đến hết địa phận xã Tứ Xã đi Sơn Dương

400.000

3

Đoạn từ giáp điạ phận xã Tứ Xã đến giáp đường quốc lộ 32C

400.000

 

Đất hai bên đường tỉnh 324

 

1

Đoạn từ giáp nhà ông Phùng đến hết địa phận thị trấn Lâm Thao

1.000.000

2

Đoạn từ giáp địa phận thị trấn Lâm Thao đến đường 324 rẽ điTứ Xã

900.000

3

Đoạn từ đường rẽ Sơn Vy đi Tứ Xã đến chân đê Sông Hồng xã Cao Xá

700.000

 

Đất hai bên các tuyến đường huyện

 

1

Đường được trải nhựa hoặc bê tông

350.000

2

Đường huyện L6 từ giáp đường tỉnh 325B đi Hà Thạch

250.000

 

Đất hai bên đường liên xã và khu vực chợ

 

1

Đất hai bên đường liên xã và khu vực chợ xã Tứ Xã + Cao Xá+ Sơn Vy

300.000

2

Đất hai bên đường liên xã và khu vực chợ các xã còn lại

200.000

 

Các khu dân cư tập trung mới, được đầu tư 1 phần kết cấu hạ tầng

 

1

Các khu dân cư tập trung mới, được đầu tư 1 phần kết cấu hạ tầng trên đại bàn xã Sơn Vy. huyện Lâm Thao

210.000

2

Các khu d