Các nhà hàng

Nhà hàng Hồng Sơn: (Thịt dê)

Địa chỉ: Phố Đoàn Kết -  phường Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ

ĐT: 0210. 849464

Nhà hàng Hương Biển: (Hải sản)

Địa chỉ: Phường Thọ Sơ- thành phố Việt Trì- tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210. 858058

Nhà hàng Đại Phú Gia: (Hải sản)

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Thụy Vân - xã Vân Phú - Việt Trì -  Phú Thọ

ĐT: 0210.954343

Nhà hàng Minh Nguyên:

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Thụy Vân - xã Vân Phú - Việt Trì -  Phú Thọ

ĐT: 0210.

Nhà hàng Phú Nam: (Hải, thủy sản)

Địa chỉ: Khu 4- xã Vân Phú - thành phố Việt Tr ì- tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210. 955155

Nhà hàng Long Hải: (Thịt gà)

Địa chỉ: Khu 1- xã Hy Cươn- thành phố Việt Tr- tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210. 970368

Nhà hàng Hương Thủy:

Địa chỉ: Thị trấn Lâm Thao - huyện Lâm Thao - tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210.825014

Nhà hàng Công ty cổ phần Thương mại Miền núi:

Địa chỉ: Phố Bạch Đằng - phường Âu Cơ -  TX.Phú Thọ - tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210.821329

Nhà hàng Gia Vượng:

Địa chỉ: Số 1498 – Đường Hùng Vương - P. Gia Cẩm - Tp. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ.

ĐT: (84-2103).845.125 - 845.727.

Fax: (84-2103).849.997.

Nhà hàng Phù Đổng:

Địa chỉ: Số 2256 – Đường Hùng Vương - P. Vân Cơ - Tp. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: (84-2103).853.027

Fax: (84-2103).953.003

E-mail: cttnhhvh@hn.vnn.vn

Nhà hàng Tiến Hưng – Quán cá Hạc Trì

Địa chỉ: Quốc lộ 2 – phường Tiên Cát – Tp Việt Trì – tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 02103.845.939