Bồi dưỡng nghiệp vụ văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình cho 366 học viên

PhuthoPortal - Ngày 19/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức khai mạc lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình (VHTTDL&GĐ) cho 336 học viên là cán bộ phòng Văn hóa, Thông tin, cán bộ các Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cán bộ văn hóa cấp xã, phường, thị trấn của 13 huyện, thành, thị.
daotaovanhoa.jpg
Quang cảnh lớp đào tạo, bồi dưỡng
Tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng, các học viên được giảng viên là chuyên gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phổ biến các nội dung: Luật Thể dục thể thao sửa đổi năm 2018, Luật Du lịch năm 2017 và các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực VHTTDL&GĐ; hướng dẫn một số nội dung quản lý hiệu quả các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, triển khai thực hiện Đề án Dân tộc thiểu số; tập huấn một số kỹ năng về công tác gia đình và tập huấn cài đặt phần mềm trên máy tính báo cáo thống kê du lịch.
Lớp học diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 19 - 20/9, nhằm cập nhật, bổ sung, nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác VHTTDL&GĐ trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ đang trực tiếp làm công tác VHTTDL&GĐ trao đổi kinh nghiệm, tăng cường sự phối hợp, liên kết chặt chẽ trong công tác quản lý, tổ chức các hoạt động góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng chuyên môn của cán bộ ngành VHTTDL&GĐ.
Thu Hương