Tân Sơn: Hoàn thành sáp nhập khu dân cư, chi bộ

PhuthoPortal - Thực hiện chủ trương của tỉnh đến hết ngày 19/9/2019, huyện Tân Sơn đã hoàn thành sáp nhập các khu dân cư và chi bộ trên địa bàn huyện. 
sap-nhap-o-YL1.jpg
Lãnh đạo huyện Tân Sơn tặng hoa chúc mừng các khu dân cư của xã Thạch Kiệt hoàn thành sáp nhập
Như vậy, huyện Tân Sơn đã sáp nhập 45/195 khu dân cư của 13/17 xã thành 22 khu dân cư mới theo đúng kế hoạch. Hiện tại, huyện còn 172 khu dân cư, giảm được 23 khu dân cư, chi bộ so với trước. Sau sáp nhập, các khu dân cư đều đảm bảo tiêu chuẩn về quy mô số hộ dân theo quy định; các khu đã kiện toàn tổ chức người hoạt động không chuyên trách ở khu dân cư đảm bảo tinh gọn, thực hiện tốt chức năng của tổ chức tự quản ở khu dân cư, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.
Để có được kết quả như trên, huyện Tân Sơn đã làm tốt công tác rà soát, xây dựng đề án sáp nhập đảm bảo theo quy định. Đồng thời, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến với nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc sáp nhập, từ đó tạo được sự đồng thuận, nhất trí trong nhân dân.
Công Sơn