Thứ năm, 28/09/2023 15:08 Thứ năm, 28/09/2023

Hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona (nCoV)

PhuthoPortal - Ngày 20/2/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản số 561/UBND-KTTH về việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona (nCoV).

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị tăng cường tuyên truyền thông tin tới các doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn tỉnh về tình hình diễn biến dịch bệnh và các biện pháp ngăn ngừa, kiểm soát dịch bệnh của Chính phủ và địa phương để doanh nghiệp và người lao động yên tâm ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh việc tuân thủ các biện pháp phòng dịch, có trách nhiệm hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xuất nhập khẩu nguyên liệu, hàng hóa, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất một cách thuận lợi, nhanh chóng; tạo điều kiện cho nhà đầu tư, cán bộ quản lý, chuyên gia nước ngoài,... nhập cảnh để sớm triển khai công việc sản xuất kinh doanh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối, chủ động liên hệ với các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, Ban quản lý các khu công nghiệp là đầu mối chủ động liên hệ với các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp để động viên, nắm bắt khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các sở, ngành và đơn vị có liên quan tìm hướng giải quyết, hỗ trợ phù hợp. Đồng thời chủ động phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức khảo sát nhanh các doanh nghiệp trong một số ngành, lĩnh vực sản xuất để đánh giá tác động và đề xuất các hành động hỗ trợ cho doanh nghiệp nhằm đảm bảo ổn định sản xuất, kinh doanh...

Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành thị theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục đầu tư, triển khai đầu tư xây dựng các dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, sớm đưa dự án đi vào hoạt động, phục vụ cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh và của quốc gia.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức khảo sát nhanh các doanh nghiệp trong một số ngành, lĩnh vực sản xuất để đánh giá tác động và đề xuất các hành động hỗ trợ cho doanh nghiệp nhằm đảm bảo ổn định sản xuất, kinh doanh. Tổng hợp, cập nhật và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp để phối hợp có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm