Hiệu quả bước đầu từ họp trực tuyến ở huyện Cẩm Khê

PhuthoPortal - Việc triển khai hệ thống các điểm cầu họp trực tuyến là một trong những nội dung quan trọng trong hiện đại hóa hành chính, xây dựng chính quyền điện tử. Xác định rõ điều này, UBND huyện Cẩm Khê đã bước đầu tổ chức các hội nghị theo hình thức trực tuyến tới 24 điểm cầu tại các xã, thị trấn trong huyện và đem hiệu quả tích cực.

Cán bộ xã Minh Tân tham dự cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo huyện Cẩm Khê

Xã Minh Tân và các xã khác ở khu vực thượng huyện nằm cách trung tâm huyện hơn 10km. Ông Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch UBND xã Minh Tân cho biết: Chúng tôi thấy việc triển khai họp trực tuyến giao ban giữa lãnh đạo huyện với các xã, thị trấn giúp giảm thời gian đi lại, chi phí và hiệu quả công việc.

Trước kia chưa có họp trực tuyến, họp truyền thống mỗi xã thường có Chủ tịch UBND xã hoặc Phó Chủ tịch UBND xã đi họp sau đó về triển khai công việc lại với các phòng, ban. Chính vì vậy, việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ thường có độ trễ. Hiện nay họp trực tuyến ở các xã, thị trấn có sự tham gia đầy đủ các bộ phận, thành phần tham dự được mở rộng, từ đó các ý kiến chỉ đạo của huyện được cán bộ, công chức, viên chức tiếp thu trực tiếp, hiệu quả. Công việc được triển khai nhanh chóng, hiệu quả, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền, góp phần cải cách hành chính.

Ông Hồ Ngọc Lanh - Bí thư Đảng ủy xã Yên Tập cho biết: Trước đây khi lên huyện dự họp nên thành phần hạn chế nhưng hiện nay thành phần được mở rộng ngoài Chủ tịch UBND xã còn có các bộ phận chuyên môn như: Văn phòng - thống kê, Địa chính, Văn hóa - Xã hội, đặc biệt có mời thành phần Bí thư Đảng ủy xã. Qua đó chúng tôi trực tiếp nắm bắt được tình hình kinh tế - xã hội của huyện, các xã, thị trấn khác và tinh thần chỉ đạo chung của lãnh đạo huyện để thống nhất trong triển khai thực hiện nhiệm ở xã.

Chị Lê Thị Thúy Vân - Cán bộ văn hóa xã Sơn Tình chia sẻ: Được tham gia vào các cuộc họp của cấp trên, chúng tôi được phát biểu ý kiến, thảo luận và rút ra được những kinh nghiệm của các xã, thị trấn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả hơn.

Quá trình tổ chức họp, VNPT huyện cử cán bộ hỗ trợ về mặt kỹ thuật. Cùng với đó VNPT huyện tổ chức bảo dưỡng định kỳ tại tất cả các điểm cầu, đồng thời phối hợp với Văn phòng UBND huyện tiến hành nâng cấp cơ sở hạ tầng một số phòng họp tại các xã để đảm bảo chất lượng tại các cuộc họp trực tuyến.

Ông Cù Xuân Ân - Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê cho biết: Việc thực hiện họp trực tuyến từ huyện với các xã, thị trấn thời gian qua đã giảm các chi phí đi lại tại cơ sở. Bên cạnh đó, hiệu quả công việc đạt kết quả cao hơn, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong huyện.

Hệ thống hội nghị trực tuyến hoạt động tốt, tạo điều kiện cho cán bộ cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, giải quyết công việc nhanh, chính xác. Đây là kết quả rất đáng khích lệ trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính trên địa bàn huyện.

Mạnh Thuần