Nỗ lực xây dựng chính quyền điện tử ở cấp xã

PhuthoPortal - Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) là giải pháp quan trọng nhằm cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Với sự chủ động, vào cuộc đồng bộ của các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh, hoạt động ứng dụng CNTT đã thu được những thành quả bước đầu. Trong giai đoạn hiện nay, Phú Thọ đang đẩy mạnh ứng dụng CNTT ở cấp xã, hướng tới mục tiêu xây dựng thành công nền hành chính điện tử ở địa phương.

Cán bộ xã Chu Hóa xử lý văn bản trên môi trường mạng

Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông, hiện nay, các UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh đều đã trang bị tương đối đầy đủ máy tính, máy in, kết nối mạng internet. Số lượng máy tính trên cán bộ công chức đạt khoảng 65%. Một số địa phương đã đầu tư các trang thiết bị CNTT hiện đại như máy chiếu, máy quét (scan) phục vụ cho việc số hóa tài liệu, văn bản. Với việc trang bị thiết bị CNTT hiện đại đã giúp cho cán bộ, công chức cấp xã thay đổi phương thức tổ chức lưu trữ, quản lý và khai thác thông tin điện tử thay thế phương thức làm việc truyền thống.

Song song với việc đầu tư hạ tầng, trang thiết bị, trong thời gian gần đây, công tác ứng dụng CNTT tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh được quan tâm, đẩy mạnh với việc triển khai nhiều phần mềm ứng dụng trong công tác chuyên môn và quản lý nhà nước. Ngoài các phần mềm thông thường như soạn thảo văn bản, bảng tính, đến nay các xã, phường, thị trấn đã ứng dụng các phần mềm chuyên ngành như quản lý hộ tịch, quản lý văn bản, kế toán ngân sách... Hiện có 162/196 xã đã triển khai hệ thống “một cửa điện tử”, góp phần công khai minh bạch quy trình giải quyết thủ tục hành chính của UBND cấp xã.

Trong năm 2020, các xã, phường, thị trấn đã ứng dụng chữ ký số trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính và đẩy nhanh tiến độ gửi văn bản liên thông hai chiều đi và nhận ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Tại thành phố Việt Trì, hiện nay, mọi văn bản trong cơ quan và giữa các xã, phường với thành phố đều được thực hiện trên môi trường mạng. Các hoạt động nội bộ của đơn vị đều gửi và nhận thông qua phần mềm quản lý văn bản, thư điện tử như: Công văn mời họp nội bộ, các tài liệu phục vụ họp, báo cáo, thông báo của các cơ quan, tài liệu cần trao đổi trong quá trình xử lý công việc, thông tin chỉ đạo của cấp trên, điều hành của lãnh đạo, lịch công tác, chương trình, các kế hoạch của cơ quan… Đồng thời, các văn bản điện tử cũng được ký số và gửi đến các cơ quan, địa phương khác qua internet.

Tại trụ sở UBND xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì những ngày này, lãnh đạo và cán bộ xã đã quen với việc sử dụng văn bản điện tử. Từ bước soạn văn bản điện tử, gửi trình lãnh đạo ký duyệt văn bản; lấy số văn bản; sử dụng chứng thư số của cơ quan, tổ chức mình ký số lên văn bản điện tử đã được ký duyệt đến bước phát hành văn bản điện tử đã được ký số trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành.

Ông Hoàng Xanh - Chủ tịch UBND xã cho biết: “Đến nay việc gửi nhận văn bản điện tử tích hợp chữ ký số trong đơn vị đã thuận lợi hơn, phát huy hiệu quả tiết kiệm thời gian, công sức cho đội ngũ cán bộ. Nếu như trước đây văn bản chỉ đạo từ thành phố đến các xã, phương mất ít nhất một buổi thì nay chỉ vài giây “nhấp chuột” là văn bản đã đến địa chỉ cần thiết”.

Hệ thống họp trực tuyến tại UBND xã Tây Cốc

Cùng với đó, hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh được triển khai hiệu quả đến 100% địa phương cấp xã, đảm bảo chất lượng phục vụ công tác trao đổi, triển khai công việc đến từng cán bộ cơ sở. Nằm cách trung tâm huyện Đoan Hùng gần 15km, chỉ có lãnh đạo xã Tây Cốc có thể thường xuyên dự họp tại huyện, sau đó về triển khai công việc lại với các cán bộ. Chính vì vậy, việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ đôi khi có độ trễ. Từ khi được đầu tư hệ thống họp trực tuyến, thành phần tham dự được mở rộng, từ đó các ý kiến chỉ đạo của huyện được cán bộ, công chức, viên chức xã tiếp thu trực tiếp.

Ông Nguyễn Trung Hiếu - Chủ tịch UBND xã Tây Cốc cho biết: Hệ thống họp trực tuyến đã tăng cường việc tương tác, đóng góp ý kiến của đội ngũ cán bộ cấp xã đối với các công việc chung của huyện. Nhờ đó, mọi nhiệm vụ được triển khai nhanh chóng, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền; đồng thời góp phần cải cách hành chính, giúp giảm thời gian đi lại, chi phí và nâng cao hiệu quả công việc.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay trong ứng dụng CNTT ở cấp xã chính là hệ thống thiết bị không đồng bộ, nhiều máy tính được trang bị cấu hình thấp, đã xuống cấp nên chỉ sử dụng để soạn thảo văn bản, truy cập Internet mà không thể chạy các phần mềm ứng dụng khác. Một số xã không đủ máy tính trang bị cho cán bộ, công chức gây khó khăn trong việc quản lý dữ liệu cũng như xử lý công việc.

Bên cạnh đó, việc giải quyết dịch vụ công trực tuyến ở cấp xã chưa được chú trọng; tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến mức độ 3, 4 vẫn còn thấp. Ở một số bộ phận cán bộ, việc ứng dụng CNTT cơ bản vẫn chỉ là soạn thảo văn bản, nối mạng Internet để cập nhật, theo dõi tin tức. Bên cạnh đó, thói quen và quy trình quản lý hành chính còn chậm đổi mới; chất lượng, năng lực về CNTT của cán bộ ở nhiều xã còn rất hạn chế.

Cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn cán bộ cấp xã của huyện Tân Sơn sử dụng chữ ký số

Để thúc đẩy quá trình xây dựng chính quyền điện tử tại cấp xã, Sở Thông tin và Truyền thông đã và đang đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền và đào tạo tập huấn nghiệp vụ, ttheo phương thức “cầm tay chỉ việc” cho cán bộ xã.

Thời gian tới, sở tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật CNTT để góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng chính quyền điện tử trong toàn tỉnh để đảm bảo kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản và điều hành, hệ thống một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến bảo đảm thông suốt các cấp để thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử; đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số chuyên dùng. Đồng thời nhanh chóng triển khai Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh; nâng cấp hệ thống hạ tầng CNTT dùng chung trong các cơ quan nhà nước nhằm đảm bảo việc lưu trữ, chia sẻ thông tin được tập trung, tối ưu, nhanh chóng.

Cùng với đó lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong tỉnh đang vào cuộc tích cực, triển khai nhiều giải pháp ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc để quyết tâm hoàn thành mục tiêu đến hết năm 2020 trên 80% hồ sơ công việc cấp tỉnh, 60% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 30% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng.

Khánh Trang