Kỳ họp thứ Mười một - HĐND khóa XVIII: Thảo luận các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

PhuthoPortal - Sáng ngày 8/12, Kỳ họp thứ Mười một - HĐND tỉnh khóa XVIII bước sang ngày làm việc thứ 2 dưới sự chủ trì của các đồng chí: Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Dương Hoàng Hương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Lâm - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Tại phiên làm việc, HĐND tỉnh tiến hành phiên thảo luận, giải trình tại hội trường.

Chủ tọa kỳ họp điều hành phiên thảo luận, giải trình

Mở đầu chương trình làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Hoàng Hương thông báo tới kỳ họp và cử tri về việc miễn nhiệm, bầu các chức danh của HĐND và UBND tỉnh.

Các đại biểu cũng nghe đồng chí Nguyễn Văn Tâm - Thư ký kỳ họp trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ chiều ngày 7/12. Với không khí sôi nổi, tập trung, dân chủ, thẳng thắn, tại 5 tổ thảo luận đã có 25 lượt ý kiến của các đại biểu. Qua thảo luận, đa số ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với báo cáo của UBND tỉnh về kết quả và một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 cũng như nhiệm vụ và giải pháp trong năm 2021.

Đại biểu Hoàng Văn Tuyển đề xuất các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Thảo luận tại hội trường về các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới, theo đại biểu Hoàng Văn Tuyển - Tổ đại biểu huyện Yên Lập: Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, vì vậy các chỉ tiêu chủ yếu cần đầy đủ hơn, làm cơ sở cho việc chỉ đạo, điều hành toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Về giải pháp, đại biểu đề nghị tỉnh quan tâm sử dụng tư vấn xây dựng quy hoạch để công tác xây dựng quy hoạch thực sự hiệu quả. Bên cạnh đó, thực hiện quyết liệt, toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ để xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh; thu hút được doanh nghiệp lớn để làm đầu tàu, động lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển. Thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp phải đáp ứng đa mục tiêu, vừa thúc đẩy nông nghiệp phát triển, vừa thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, vừa tạo ra sản phẩm chủ lực theo chuỗi giá trị ngày càng mở rộng.

Đại biểu Điêu Kim Thắng cho rằng tỉnh cần đề ra định hướng chiến lược nhằm tăng cường thu hút các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài

Theo đại biểu Điêu Kim Thắng - Tổ đại biểu huyện Cẩm Khê: Vốn trực tiếp nước ngoài không chỉ đem lại tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, mà còn là động lực, “cú huých” quan trọng trong quá trình phát triển bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong những năm qua, Phú Thọ đã mở rộng quan hệ hợp tác đầu tư với nhiều nước, chủ động tiếp cận, vận động những tập đoàn, tổng công ty lớn có năng lực tài chính, công nghệ và thị trường đầu tư vào tỉnh.

Đề xuất giải pháp nhằm tăng cường thu hút các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, đại biểu Điêu Kim Thắng cho rằng: Tỉnh cần đánh giá toàn điện những kết quả, tồn tại, hạn chế để rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra định hướng chiến lược thu hút cụ thể. Xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội gắn với chiến lược thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của tỉnh; hình thành các khu sản xuất tập trung, đầu tư đồng bộ, lựa chọn kỹ lĩnh vực và nhà đầu tư nhằm tăng chất lượng và tính bền vững của dòng vốn này. Cùng với đó, chú trọng phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thu hút các dự án. Ngoài lao động trực tiếp cũng cần quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về xúc tiến đầu tư.

Đại biểu Nguyễn Xuân Tường đề xuất giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững

Liên quan đến giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp, theo đại biểu Nguyễn Xuân Tường - Tổ đại biểu huyện Lâm Thao: Hiện nay, sản xuất nông nghiệp của tỉnh còn manh mún, nhỏ lẻ, hiệu quả chưa cao. Vì vậy, cần tiếp tục đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; chuyển đổi các diện tích trồng lúa kém hiệu quả để nâng cao giá trị trên 1 đơn vị diện tích. Cùng với đó, quan tâm có chính sách khuyến khích thu hút đầu tư vào nông nghiệp, khuyến khích các hộ liên kết trong sản xuất để sản xuất sản phẩm hàng hóa. Đồng thời, cần đẩy nhanh tiến độ dồn đổi, tích tụ tập trung đất đai, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư.

Đại biểu Đỗ Thị Phương Hoa đề nghị chú trọng tổ chức sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng an toàn, bền vững, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch và danh mục các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trưng của tỉnh

Đại biểu Đỗ Thị Phương Hoa - Tổ đại biểu huyện Thanh Sơn cho rằng: Các cấp, ngành trong tỉnh cần quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về quan điểm, nội dung, điều kiện hỗ trợ theo Nghị quyết 05/2013/NQ-HĐND ngày 16/7/2019 về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ để nhiều đối tượng người dân được tiếp cận, thụ hưởng. Đồng thời, các cấp, ngành cần chú trọng tổ chức sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất tập trung, an toàn, bền vững, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch và danh mục các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trưng của tỉnh.

Đại biểu Nguyễn Thị Thủy tham gia thảo luận về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Đóng góp các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, đại biểu Nguyễn Thị Thủy - Tổ đại biểu khu vực huyện Đoan Hùng đề nghị ngành Thuế phối hợp rà soát, thẩm định đối tượng hộ kinh doanh được hưởng chính sach hỗ trợ; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện. Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo lập môi trường sản xuất, kinh doanh thông thoáng. Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư và doanh nghiệp. Đồng thời tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, mở rộng thị trường của doanh nghiệp. 

Thảo luận về chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, đại biểu Đinh Văn Huynh - Tổ đại biểu huyện Tân Sơn khẳng định: Trong những năm qua, tín dụng chính sách xã hội (TDCSXH) đã được triển khai hiệu quả, phù hợp với thực tiễn của tỉnh, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội. Đặc biệt, thông qua sử dụng nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã tác động đến nhận thức, giúp người nghèo tự tin, tăng dần vị thế trong xã hội.

Đại biểu Đinh Văn Huynh tham gia thảo luận về chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

Ông Đinh Văn Huynh đề xuất trong thời gian tới tỉnh cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động TDCSXH, quan tâm bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để ưu tiên bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Chỉ đạo gắn kết hơn nữa trong việc đầu tư chương trình TDCSXH với mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương. Bên cạnh đó, chủ động xây dựng chương trình, dự án, gắn kết giữa đầu tư các mô hình kinh tế với nguồn vốn tín dụng ưu đãi và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa. Đặc biệt, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời ngăn ngừa tình trạng vay hộ, vay ké, chiếm dụng có thể xảy ra.

Đại biểu Nguyễn Đức Nhất đề xuất giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Khẳng định công tác cải cách hành chính, trong đó cải cách thủ tục hành chính (TTHC) có vai trò đặc biệt quan trọng góp phần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ông Nguyễn Đức Nhất - Tổ đại biểu khu vực huyện Hạ Hòa cho rằng: Tỉnh cần tiếp tục quan tâm nghiên cứu điều chỉnh tăng phụ cấp cho cán bộ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ cấp huyện đến cấp xã; tăng cường tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm soát, rà soát, đánh giá TTHC, kỹ năng giải quyết TTHC, văn hóa công vụ. Cùng với đó tiếp tục có giải pháp cải tiến, nâng cấp hệ thống Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh để người dân dễ dàng truy cập và thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4.

Đại biểu Nguyễn Thị Như Hoa đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn

Nhằm khắc phục khó khăn, thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn, đại biểu Nguyễn Thị Như Hoa - Tổ đại biểu huyện Thanh Thủy cho biết: Tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ về quy hoạch phát triển du lịch, tăng cường công tác quản lý về du lịch trên địa bàn. Đẩy mạnh liên kết, hợp tác đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, các tua, tuyến kết nối đến các điểm du lịch trong tỉnh và khu vực. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về du lịch, phát triển du lịch gắn liền với duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nhất là việc giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp. Đa dạng hóa các loại hình đầu tư, tạo cơ chế thuận lợi cho các nhà đầu tư có đủ năng lực, kinh nghiệm đầu tư vào tỉnh. Đặc biệt cần quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động xúc tiến quảng bá, đẩy mạnh phát triển du lịch theo chiều sâu, chuyên nghiệp, hiện đại, xây dựng thương hiệu du lịch…

Hương Giang - Lệ Thủy