Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 đã đề ra

PhuthoPortal - Sáng ngày 9/12, HĐND tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành chương trình làm việc của Kỳ họp thứ Mười một với nhiều nội dung quan trọng. Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ trân trọng trích đăng bài phát biểu bế mạc kỳ họp của đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Minh Châu phát biểu bế mạc Kỳ họp

… Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tuy nhiên dự báo, tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành các chương trình, kế hoạch, khẩn trương, quyết liệt triển khai đồng bộ và có hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2025; Nghị quyết HĐND tỉnh và các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đã thông qua. Các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân bám sát, nắm chắc tình hình; phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, kịp thời ứng phó với thiên tai, dịch bệnh, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của kế hoạch năm 2021 đã đề ra. Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là: Quán triệt sâu sắc, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thức XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, tập trung thực hiện khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh, 17 chỉ tiêu chủ yếu, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 8 nhóm nhiệm vụ cụ thể và giải pháp chủ yếu được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Hai là: Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế. Trong đó tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh để phát triển công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, phù hợp với từng vùng, từng lĩnh vực. Mỗi cấp, mỗi ngành phải có chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện nhiệm vụ, có giải pháp cụ thể cho năm 2021 và các năm tiếp theo. Tiếp tục quan tâm chuyển dịch cơ cấu kinh tế hướng vào những ngành có giá trị tăng cao, nâng cao năng suất lao động và chất lượng tăng trưởng. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa hiện đại, bền vững, mà nền tảng là nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, sản xuất theo chuỗi liên kết, ít tác động ảnh hưởng tới môi trường; nâng cao thu nhập cho người dân gắn với xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục phát triển mạnh kinh tế trang trại, các sản phẩm chủ lực, sản phẩm có thế mạnh của địa phương,… gắn với vùng sản xuất tập trung, tổ chức liên kết chặt chẽ giữa các khâu trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ, xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, bảo quản, chế biến nhằm tăng năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác hiệu quả. Phát triển công nghiệp có trọng điểm, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, các ngành, sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, đàn vật nuôi. Chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục thiên tai, phòng chống cháy rừng. Tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; nâng cao các tiêu chí đã đạt được để tiến tới đạt tiêu chí xã, khu nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới gắn với đô thị hóa.

Ba là: Chú trọng thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện mạnh mẽ, tạo sự chuyển biến rõ rệt về môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các dự án đầu tư vào phát triển công nghiệp, các lĩnh vực có tiềm năng lợi thế. Xây dựng và bổ sung các cơ chế, chính sách, rút gọn thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, khuyến khích đầu tư vào tỉnh.

Tăng cường huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng then chốt, trọng tâm là xây dựng hạ tầng khu, cụm công nghiệp, du lịch, các dự án, công trình quan trọng có tính kết nối. Phối hợp với các Bộ, ngành sớm trình Chính phủ phê duyệt các Khu công nghiệp Hạ Hòa, Tam Nông để khởi công xây dựng. Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để mời gọi các nhà đầu tư có tiềm năng đầu tư vào tỉnh; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; trong đó tập trung vào các dự án lớn và địa bàn trọng điểm tại thành phố Việt Trì và các khu, cụm công nghiệp. Giải quyết dứt điểm việc bàn giao đất nông lâm trường về cho tỉnh quản lý, phục vụ cho phát triển kinh tế của tỉnh.

Thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư cho phát triển toàn xã hội; tập trung đầu tư cho các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh, hạ tầng đô thị thành phố Việt Trì; phát triển đa dạng các thành phần kinh tế; phát triển đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân cả về số lượng và chất lượng, đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh gắn với việc xử lý và bảo vệ môi trường bền vững.

Thực hiện đúng các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ nghiên cứu lập Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch phát triển đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại; triển khai quy hoạch các vùng, phát triển các ngành, lĩnh vực, liên kết giữa các địa phương trong tỉnh, trong vùng để phát huy, khai thác tiềm năng, lợi thế thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Xây dựng và phát triển thành phố Việt Trì, bao gồm cả Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, trở thành Thành phố lễ hội về với cuội nguồn dân tộc Việt Nam theo hướng đồng bộ, bền vững, đáp ứng nguyện vọng và nhu cầu văn hóa tín ngưỡng chính đáng của Nhân dân.

Bốn là: Tăng cường công tác quản lý, khai thác tốt các nguồn thu, thực hiện các biện pháp chống thất thu ngân sách, bảo đảm nguồn thu ngân sách bền vững, sử dụng ngân sách Nhà nước tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp trốn thuế, nợ đọng thuế, chuyển giá sai quy định. Đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập. Các huyện, thành, thị rà soát, đánh giá lại các khoản thu và tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản để có phương án cụ thể, xử lý dứt điểm trong năm 2021. Thực hiện tốt công tác quản lý giá cả, thị trường; quyết liệt phòng chống chống buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận xuất xứ, hàng giả, hàng cấm; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm, công khai các vi phạm.

Năm là: Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, giải quyết tốt những vấn đề phát sinh; giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững. Có chính sách để phát triển nhanh và bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trọng tâm là chính sách giảm nghèo, khuyến khích đồng bào dân tộc vươn lên làm giàu, giảm tỷ lệ hộ nghèo; qua đó, góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; thực hiện đồng bộ các giải pháp về chương trình phổ thông và sách giáo khoa mới. Tập trung nguồn lực xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch. Rà soát tổng thể các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh để tiếp tục có phương án sắp xếp cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo nghề, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ hơn. Đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa trong giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao theo đúng định hướng của tỉnh để phát triển bền vững, hiệu quả.

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ở cả ba tuyến; củng cố, hoàn thiện tổ chức mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao năng lực chuyên môn tuyến y tế xã, phường. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế dự phòng; ngành y tế chủ động bám sát diễn biến dịch bệnh Covid-19, để có các phương án ứng phó kịp thời. Tiếp tục triển khai tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án phát triển dịch vụ du lịch, nâng cao hơn nữa giá trị gia tăng của các tuyến, điểm du lịch, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch gắn nông nghiệp, môi trường với du lịch, nhằm tạo thêm việc làm, thu nhập cho người dân; quan tâm hơn nữa đến bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa vùng Đất Tổ.

Sáu là: Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; tạo môi trường ổn định phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, quan tâm giải quyết những tiềm ẩn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời phát hiện, giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở. Đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Tiến hành tổng kết hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, chuẩn bị tốt các điều kiện cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với thực hiện có hiệu quả công tác đổi mới, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa bão. Quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hợp lý và bền vững tài nguyên trên địa bàn. Làm tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo, kịp thời giải quyết vướng mắc đảm bảo chính sách của nhà nước. Thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn giao thông, phòng chống cháy nổ, bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh an toàn thông tin; tăng cường công tác quản lý thị trường, ổn định giá cả các mặt hàng tiêu dùng, trong tháng cuối năm, đặc biệt là trước, trong và sau Tết Nguyên Đán, đảm bảo đón Tết Tân Sửu - 2021 vui tươi, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm.

* Đầu đề do BBT đặt