Tam Nông đẩy mạnh huy động các nguồn lực, đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ

PhuthoPortal - Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Tam Nông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Trong đó đặc biệt chú trọng triển khai khâu đột phá về đẩy mạnh huy động các nguồn lực, đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, thúc đẩy quá trình đô thị hóa.

Đường giao thông nối từ thị trấn Hưng Hóa đến xã Dân Quyền được đưa vào sử dụng tháng 7/2020

Đồng chí Hà Thị Việt Hà - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: Với quyết tâm tạo chuyển biến mới ngay từ đầu nhiệm kỳ, sớm hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện lần thứ XXX, BCH Ðảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã khẩn trương bổ sung, hoàn chỉnh, ban hành Nghị quyết Đại hội, thông qua Chương trình hành động và xây dựng chương trình làm việc toàn khóa, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa. Phân công từng đồng chí trong BTV Huyện ủy, BCH Ðảng bộ phụ trách các lĩnh vực, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra.

Người dân khu 4, xã Hương Nộn trao đổi về nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã và Đảng bộ huyện

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, các cấp chính quyền huyện đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội then chốt, giai đoạn 2016 - 2020; trong đó ưu tiên đầu tư phát triển vùng động lực, phát triển hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Với việc triển khai mạnh mẽ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, tập trung khai thác tốt nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng then chốt, nhiệm kỳ vừa qua Khu công nghiệp Trung Hà, Cụm công nghiệp Cổ Tiết và Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao cơ bản đã cơ bản được lấp đầy, thu hút  20 doanh nghiệp đầu tư và tổ chức sản xuất kinh doanh; Khu công nghiệp Tam Nông đang triển khai các thủ tục để đầu tư xây dựng.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện tiếp tục xác định đẩy mạnh huy động các nguồn lực, đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, thúc đẩy quá trình đô thị hóa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

Cán bộ bộ phận một cửa xã Tề Lề hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính

Với tinh thần triển khai thực hiện Nghị quyết ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ Đại hội, đến thời điểm này, nhiều dự án lớn trên địa bàn huyện đã được phê duyệt, đẩy nhanh tiến độ triển khai như: Dự án Khu đô thị sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng và sân golf Tam Nông có diện tích trên 498ha với tổng mức đầu tư khoảng 33.000 tỷ đồng đã chính thức được phê duyệt quy hoạch chi tiết; Cụm công nghiệp Vạn Xuân đã được bổ sung vào quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ông Trần Công Chính - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện khẳng định: Ngay trong năm 2021, huyện sẽ chỉ đạo tập trung phối hợp, huy động tối đa các nguồn lực xã hội để triển khai các dự án hạ tầng giao thông, thủy lợi, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, các dự án về văn hóa - xã hội của huyện. Trong đó đầu tư có trọng điểm các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội; ưu tiên đầu tư hạ tầng đô thị tại trung tâm thị trấn Hưng Hóa và xã Vạn Xuân; dự án đường giao thông nối từ Quốc lộ 32 đi đường tỉnh 316 kết nối khu Công nghiệp Tam Nông với Khu công nghiệp Trung Hà; phối hợp triển khai dự án Khu đô thị sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng và sân golf Tam Nông; dự án đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, Quốc lộ 32C đi Yên Bái.

Cùng với đó, huyện tiếp tục đẩy mạnh việc huy động xã hội hóa các nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất cho giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao. Tăng cường xã hội hóa giáo dục, đặc biệt là cấp học mầm non. Chú trọng đầu tư xây dựng các công trình văn hóa, thể thao trên địa bàn các xã, khu dân cư đạt tiêu chí nông thôn mới. Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở các xã, thị trấn và Trung tâm Y tế huyện.

Khu vực trung tâm xã Vạn Xuân được đầu tư khang trang, hiện đại

Để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, huyện xác định tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện theo quy hoạch. Đồng thời quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư; huy động tối đa mọi nguồn lực để tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, huyện đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thực hiện các thủ tục giải phóng mặt bằng, tái định cư; có chính sách nhất quán, lâu dài và đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư để thu hút nguồn vốn đầu tư.

Cùng với thực hiện tốt khâu đột phá, Đảng bộ huyện Tam Nông tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện phát triển sản xuất, nông lâm nghiệp, thủy sản theo đúng quy hoạch và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa đặc trưng theo chương trình OCOP, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp. Đẩy mạnh phát triển và từng bước nâng cao chất lượng lĩnh vực dịch vụ du lịch để góp phần tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, tạo môi trường hấp dẫn thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2025 có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nhiệm kỳ mới với nhiều cơ hội mới nhưng không ít khó khăn, thách thức. Với sự quyết liệt, nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tin tưởng rằng Đảng bộ huyện Tam Nông sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX đề ra.

Thu Hương