Quy trình giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực cấp, quản lý Căn cước công dân

1. Thủ tục: Cấp Căn cước công dân thực hiện tại cấp tỉnh

- Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Công dân đến địa điểm tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD, cung cấp thông tin nhân thân để cán bộ tiếp nhận hồ sơ tìm kiếm thông tin trong phần mềm cấp CCCD.

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra đối chiếu thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với thông tin công dân cung cấp hoặc hồ sơ công dân xuất trình.

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, thủ tục thì tiến hành thu nhận vân tay, chụp ảnh chân dung của công dân, thu lệ phí theo quy định.

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng thông tin chưa đầy đủ, chính xác thì hướng dẫn công dân bổ sung giấy tờ điều chỉnh.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết).

Bước 3:Trả kết quả

Công dân nhận kết quả theo thời gian và địa điểm ghi trong giấy hẹn. Trường hợp công dân đăng ký trả thẻ CCCD đến địa chỉ theo yêu cầu thì cơ quan Công an lập danh sách, phối hợp Bưu điện để thực hiện và công dân phải trả phí chuyển phát theo quy định.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Phú Thọ hoặc cấp lưu động theo kế hoạch.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Trường hợp công dân đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thông tin của công dân không có sự thay đổi, điều chỉnh thì không yêu cầu công dân phải xuất trình giấy tờ, tài liệu để chứng minh nội dung thông tin nhân thân.

Trường hợp công dân chưa có dữ liệu thông tin dân cư, thông tin của công dân có sự thay đổi, điều chỉnh hoặc khi cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD có nghi ngờ, cần xác định đúng đối tượng cấp CCCD thì đề nghị công dân xuất trình CMND/CCCD; giấy tờ hợp pháp để chứng minh nội dung thông tin thay đổi của công dân.

(Để thuận tiện cho công dân kịp thời bổ sung, điều chỉnh thông tin (trong trường hợp có thay đổi) khi đi làm thủ tục cấp CCCD, công dân nên chuẩn bị Sổ hộ khẩu, CMND/CCCD hoặc các giấy tờ hợp pháp khác).

b) Phiếu thu nhận thông tin Căn cước công dân (mẫu CC02).

- Thời hạn giải quyết: Không quá 01 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi, đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Phú Thọ.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Căn cước công dân.

- Lệ phí: Cấp mới: 15.000đ; cấp đổi: 25.000đ; cấp lại: 35.000đ (hiện tạiđang thubằng 50% mức thu lệ phí theo quy định tại Thông tư số 59/2019/TT-BTC,ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Đối với công dân bị mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh nào khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi khi làm thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại Căn cước công dân phải có người đại diện hợp pháp đến cùng để làm thủ tục theo quy định. Việc xác nhận thông tin do người đại diện hợp pháp thực hiện và phải chịu trách nhiệm về các nội dung. Cơ quan Công an khi tiếp nhận hồ sơ làm thủ tục cấp Căn cước công dân phải tiến hành lập danh sách lưu hồ sơ riêng để theo dõi, quản lý.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Căn cước công dân số 59/2014/QH13, ngày 20/11/2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016;

+ Nghị định số 137/2015/NĐ-CP, ngày 31/12/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân;

+ Thông tư số 59/2019/TT-BTC, ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân;

+ Thông tư số 112/2020/TT-BTC, ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó với dịch Covid - 19.

+ Các văn bản hướng dẫn của Bộ Công an về việc thực hiện cấp CCCD có gắn chíp điện tử.

2. Thủ tục: Cấp Căn cước công dân thực hiện tại cấp huyện

- Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Công dân đến địa điểm tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD, cung cấp thông tin nhân thân để cán bộ tiếp nhận hồ sơ tìm kiếm thông tin trong phần mềm cấp CCCD.

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra đối chiếu thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với thông tin công dân cung cấp hoặc hồ sơ công dân xuất trình.

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, thủ tục thì tiến hành thu nhận vân tay, chụp ảnh chân dung của công dân, thu lệ phí theo quy định.

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng thông tin chưa đầy đủ, chính xác thì hướng dẫn công dân bổ sung giấy tờ điều chỉnh.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết).

Bước 3:Trả kết quả

Công dân nhận kết quả theo thời gian và địa điểm ghi trong giấy hẹn. Trường hợp công dân đăng ký trả thẻ CCCD đến địa chỉ theo yêu cầu thì cơ quan Công an lập danh sách, phối hợp Bưu điện để thực hiện và công dân phải trả phí chuyển phát theo quy định.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ Công an cấp huyện nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc cấp lưu động tại các theo kế hoạch.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Trường hợp công dân đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thông tin của công dân không có sự thay đổi, điều chỉnh thì không yêu cầu công dân phải xuất trình giấy tờ, tài liệu để chứng minh nội dung thông tin nhân thân.

Trường hợp công dân chưa có dữ liệu thông tin dân cư, thông tin của công dân có sự thay đổi, điều chỉnh hoặc khi cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD có nghi ngờ, cần xác định đúng đối tượng cấp CCCD thì đề nghị công dân xuất trình CMND/CCCD; giấy tờ hợp pháp để chứng minh nội dung thông tin thay đổi của công dân.

(Để thuận tiện cho công dân kịp thời bổ sung, điều chỉnh thông tin (trong trường hợp có thay đổi) khi đi làm thủ tục cấp CCCD, công dân nên chuẩn bị Sổ hộ khẩu, CMND/CCCD hoặc các giấy tờ hợp pháp khác).

b) Phiếu thu nhận thông tin Căn cước công dân (mẫu CC02).

- Thời hạn giải quyết: Không quá 01 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi, đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trụ sở Công an huyện, thành, thị.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Căn cước công dân.

- Lệ phí: Cấp mới: 15.000đ; cấp đổi: 25.000đ; cấp lại: 35.000đ (hiện tại đang thu bằng 50% mức thu lệ phí theo quy định tại Thông tư số 59/2019/TT-BTC,ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Đối với công dân bị mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh nào khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi khi làm thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại Căn cước công dân phải có người đại diện hợp pháp đến cùng để làm thủ tục theo quy định. Việc xác nhận thông tin do người đại diện hợp pháp thực hiện và phải chịu trách nhiệm về các nội dung. Cơ quan Công an khi tiếp nhận hồ sơ làm thủ tục cấp Căn cước công dân phải tiến hành lập danh sách lưu hồ sơ riêng để theo dõi, quản lý.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Căn cước công dân số 59/2014/QH13, ngày 20/11/2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016;

+ Nghị định số 137/2015/NĐ-CP, ngày 31/12/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân;

+ Thông tư số 59/2019/TT-BTC, ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân;

+ Thông tư số 112/2020/TT-BTC, ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó với dịch Covid - 19.

+ Các văn bản hướng dẫn của Bộ Công an về việc thực hiện cấp Căn cước công dân có gắn chíp điện tử.