Kế hoạch Tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương năm Tân Sửu - 2021

PhuthoPortal - Căn cứ Nghị định 110/2008/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội, năm Tân Sửu - 2021 là năm lẻ, giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng do tỉnh Phú Thọ tổ chức. Do tình hình dịch Covid -19 có những diễn biến phức tạp, căn cứ ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại văn bản số 149-TB/TU ngày 04/3/2021 về việc Tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Tân Sửu 2021 chỉ tổ chức phần Lễ, không tổ chức phần Hội, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương năm Tân Sửu - 2021, như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021 để tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc. Khẳng định vị trí và ý nghĩa to lớn của ngày giỗ Tổ Hùng Vương là ngày Quốc lễ của dân tộc; giáo dục truyền thống dựng nước và giữ nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ và tri ân sâu sắc công lao các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước; góp phần củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc;

2. Yêu cầu:

Tổ chức phần Lễ đảm bảo trang nghiêm, trọng thể, thành kính, mang tính cộng đồng sâu sắc nhằm tôn vinh giá trị di sản "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ" và "Hát Xoan Phú Thọ" và đảm bảo các quy định về phòng chống dịch Covid – 19.

II. Nội dung tổ chức phần Lễ:

1. Lễ giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân và Dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ:

1.1) Thời gian, địa điểm: ngày 17/4/2021 (tức ngày 06/3 năm Tân Sửu)

- Từ 08 giờ 15’: Lễ giỗ Quốc tổ Lạc Long Quân tại Đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân - Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

- Từ 09 giờ 15’: Lễ Dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ tại Đền thờ Tổ Mẫu Âu Cơ - Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

1.2) Thành phần mời dự: Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Các đồng chí Lãnh đạo HĐND - UBND,UB MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch, Giám đốc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng; Đại diện lãnh đạo Thành phố Việt Trì các huyện: Phù Ninh, Lâm Thao; Đại diện lãnh đạo xã Chu Hóa (TP.Việt Trì).

2. Lễ giỗ Tổ Hùng Vương và Dâng hoa tại Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Đại đoàn quân tiên phong”.

2.1) Thời gian: Từ 08 giờ 00’ ngày 21/4/2021 (tức ngày 10/3 năm Tân Sửu).

2.2) Thành phần mời dự:

- Đại biểu Trung ương: Đại diện Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương; đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

- Đại biểu của tỉnh Phú Thọ: Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Các đồng chí Lãnh đạo HĐND - UBND - UB MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại diện lãnh đạo Quân khu II; Giám đốc  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng; Đại diện lãnh đạo Thành phố Việt Trì và các huyện: Phù Ninh, Lâm Thao; Đại diện lãnh đạo xã Hy Cương (TP. Việt Trì).

* Ngoài các hoạt động lễ do UBND tỉnh chủ trì, UBND các huyện, thành, thị chủ động tổ chức lễ dâng hương tại Khu di tích lịch sử đền Hùng từ ngày 12/4 – 21/4/2021 (tức từ ngày 01/3 – 10/3 âm lịch), nội dung cụ thể các đơn vị đăng ký trực tiếp với Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid 19.

Căn cứ vào tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid -19, Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ điều chỉnh về hình thức tổ chức và thành phần mời dự phù hợp.

3. Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại các di tích thờ Hùng Vương, các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương trên địa bàn các huyện, thành, thị: Giao Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo thực hiện theo nghi thức truyền thống, phù hợp với tình hình thực tế công tác phòng, chống dịch bệnh. Việc thực hiện phải đảm bảo trang nghiêm, thành kính, đảm bảo đầy đủ các điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 tỉnh Phú Thọ và hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Là cơ quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì thực hiện các nhiệm vụ:

- Tham mưu thành lập Ban Tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương năm Tân Sửu - 2021 và các bộ phận có liên quan để triển khai thực hiện các nội dung tại Kế hoạch này. Chủ trì triển khai may bổ sung trang phục của lễ cho các đồng chí  Ủy viên BTV Tỉnh ủy, thành viên Ban tổ chức giỗ tổ Hùng Vương Tân Sửu 2021 theo quy định; Chuẩn bị Chúc văn ngày 10/3 Tân Sửu.

- Chỉ đạo, xây dựng nội dung, hướng dẫn tuyên truyền trực quan bằng pa nô hình ảnh, áp phích, băng zôn, treo cờ..v..v trên địa bàn thành phố Việt Trì, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và trung tâm các huyện, thị trong tỉnh nhằm tuyên truyền, quảng bá giá trị "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ" và phòng chống dịch Covid 19.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thị, thành trong tỉnh nơi có di tích thờ Hùng Vương, các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng vào sáng ngày 10/3 năm Tân Sửu.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được UBND tỉnh và BTC phân công.

2. Khu Di tích lịch sử Đền Hùng

- Chủ trì xây dựng Kịch bản: Lễ giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân, Lễ dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ ngày 6/3 năm Tân Sửu; Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, dâng hoa tại Bức phù điêu ngày 10/3 năm Tân Sửu đảm bảo phù hợp công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức thực hiện.

- Tổ chức tuyên truyền trực quan đậm nét băng pa nô hình ảnh, băng zôn..v..v.. nhằm quảng bá hình ảnh "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ" , "Hát Xoan Phú Thọ" và giỗ Tổ Hùng Vương Tân Sửu - 2021 tại khu vực Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

- Phối hợp với UBND các huyện, thị, thành tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Đền Thượng - Khu Di tích lịch sử Đền Hùng từ ngày 12/4 – 21/4/2021 (tức từ ngày 01/3 – 10/3 âm lịch) theo đăng ký của các huyện.

- Đảm bảo các hoạt động dâng lễ, thực hành tín ngưỡng của nhân dân theo truyền thống và công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo thông lệ hàng năm và khi được UBND tỉnh, BTC phân công.

3. Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

- Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối cho các đại biểu dự lễ dâng hương giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân và Lễ dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ ngày và Lễ giỗ Tổ Hùng Vương ngày 10/3 năm Tân Sửu.

- Tổ chức phân luồng, phân tuyến không để xảy ra ách tắc giao thông; phối hợp với Sở Giao thông có phương án bố trí các biển báo hướng dẫn giao thông các hướng, tuyến về Đền Hùng để nhân dân dễ nhận biết để đi lại thuận tiện.

4. Sở Y tế

- Chủ trì và xây dựng Kế hoạch, phương án đảm bảo công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho đại biểu lãnh Đảng, nhà nước tham gia Lễ giỗ Tổ Hùng Vương ngày 10/3 năm Tân Sửu.

- Bố trí lực lượng và trang thiết bị đảm bảo công tác phòng chống dịch tại các địa điểm tổ chức Lễ giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân và Lễ dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ ngày 6/3 Tân Sửu và Lễ giỗ Tổ Hùng Vương ngày 10/3 Tân Sửu.

- Tuyên tuyền, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid - 19 khi tham gia lễ dâng hương.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được UBND tỉnh, BTC phân công.

5. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các ngành có liên quan thẩm định dự toán kinh phí của các đơn vị tham gia phục vụ và tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021 trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt trước ngày 25/3/2021 và thanh quyết toán theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được UBND tỉnh, BTC phân công.

6. Sở Thông tin truyền thông

Chủ trì hướng dẫn các cơ quan truyền thông: Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh- Truyền hình, Cổng thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan truyền thông trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đăng tải nội dung tuyên truyền giá trị hát Xoan, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và giỗ Tổ Hùng Vương năm Tân Sửu - 2021 gắn với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

7. Các cơ quan, đơn vị liên quan:

- Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành, thị, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình và thông lệ hàng năm, chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị và tổ chức thực hiện tốt các nội dung được nêu tại Kế hoạch này, phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Khu di tích lịch sử Đền Hùng triển khai các nội dung, hoạt động có liên quan.

- Các xã, phường, thị trấn vùng ven Di tích: Hy Cương, Chu Hóa, Kim Đức, phường Vân Phú (thành phố Việt Trì), xã Tiên Kiên, thị trấn Hùng Sơn (huyện Lâm Thao), xã Phù Ninh (huyện Phù Ninh): Chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo thông lệ hàng năm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương chấp hành tốt các quy định của Nhà nước về quản lý, bảo vệ Khu di tích lịch sử Đền Hùng, rừng quốc gia Đền Hùng và nội quy, quy chế lễ hội; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong ứng xử, đón đồng bào và du khách về dự các hoạt động lễ hội; tăng cường công tác vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải trong thời gian tổ chức, đặc biệt tại các khu dân cư tiếp giáp Đền Hùng.

- Đề nghị Cục Quản lý Thị trường tăng cường công tác quản lý theo chức năng nhiệm vụ.

8. Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ:

Định hướng các cơ quan tuyên truyền của tỉnh xây dựng kế hoạch và tích cực triển khai tuyên truyền trước, trong và sau thời gian tổ chức giỗ Tổ, tiếp tục nhấn mạnh tuyên truyền về di sản "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ", "Hát Xoan Phú Thọ", đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại.

Tuyên truyền, hướng dẫn và khuyến khích các gia đình trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có mâm cơm (do gia đình tự chuẩn bị) đảm bảo trang nghiêm, đầm ấm để tưởng nhớ, tri ân công đức tổ tiên chung của dân tộc trong ngày 10/3 âm lịch.

9. Đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu II: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan tham gia phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh Phú Thọ trong việc xây dựng, triển khai kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau thời gian tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương năm Tân Sửu - 2021.

10. Đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan báo chí của Trung ương: Phối hợp với tỉnh Phú Thọ tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá về ''Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ", "Hát Xoan Phú Thọ" về giỗ Tổ Hùng vương năm Tân Sửu - 2021.

Tài liệu đính kèm