Đề án 896 tạo nền tảng để quản lý dân cư theo hướng hiện đại

PhuthoPortal - Ngày 23/4/2021, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 896).

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị

Dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ có các đồng chí: Phan Trọng Tấn - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 896 tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành, thị của tỉnh.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Việc thực hiện Đề án 896 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tạo bước đột phá trong quản lý dân cư từ thủ công sang hiện đại, chuyển từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử thông qua ứng dụng công nghệ thông tin. Kết quả của Đề án 896 đã tạo nền tảng để nâng cao hiệu quả quản lý dân cư theo hướng hiện đại, triển khai các phương án cải cách hành chính, xây dựng phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Thời gian tới, đồng chí yêu cầu: Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, thống nhất với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Các bộ, ngành, địa phương triển khai kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đảm bảo kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin liên quan đến dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo tuân thủ các các quy định, hướng dẫn kỹ thuật theo quy định.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đảm bảo thống nhất với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; phối hợp với Bộ Công an tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc xác định hộ tịch đối với các trường hợp đặc biệt.

Các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác phối hợp để hoàn thiện phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu kết luận tại điểm cầu Phú Thọ

Kết luận hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn khẳng định: Việc cải cách thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư là nội dung quan trọng nằm trong tổng thể công tác cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh, có ý nghĩa quan trọng để đảm bảo an ninh trật tự, tác động đến việc hoạch định các chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí yêu cầu: Sau hội nghị, các địa phương, đơn vị cần tiếp tục triển khai các nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của bộ, ngành liên quan.

Ngành Công an, các sở, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ để kết nối, khai thác hiệu quả, đảm bảo an toàn, an ninh mạng và thông tin cơ sơ dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, căn cứ chỉ đạo trung ương, tình hình thực tiễn của tỉnh để đề xuất chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính liên quan đến quản lý dân cư trong thời gian tới đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại như: Việc xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử chưa đồng bộ, chưa thống nhất với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; nhiều đơn vị, địa phương chưa chủ động chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật để bảo đảm việc sẵn sàng kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; việc xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành đang chỉ tập trung vào công tác quản lý nghiệp vụ riêng...

Trong dịp này, Ban Chỉ đạo 896 của Chính phủ đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 896. Công an tỉnh vinh dự là một trong những tập thể được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Đề án 896, tổng thể chung, 57/57 (100%) nhiệm vụ của Đề án 896 đã hoàn thành, quá trình triển khai thực hiện đề án đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, để lại dấu ấn nổi bật, nhất là nhiệm vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và nhiệm vụ rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến giấy tờ công dân.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ

Tính đến ngày 5/3/2021, cả nước có 98.736.106 nhân khẩu thường. Trong đó, đã thu thập được 86.603.192 phiếu DC01 của 59/63 địa phương; tiến hành chuyển đổi, đồng bộ dữ liệu của 4 địa phương: Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, Tây Ninh đã có sẵn là 11.204.794 (đạt 99,06%); cập nhật được 16.050.224 phiếu DC02.

Bộ Công an đã hướng dẫn, chỉ đạo công an các địa phương tổ chức 6.000 lượt kiểm tra, phúc tra bảo đảm dữ liệu thông tin dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”. Hiện nay, lực lượng Công an nhân dân đang đồng loạt cấp thẻ căn cước công dân mới cho công dân trên toàn quốc với nhiều ưu điểm nổi bật (thẻ có gắn chip điện tử với phương án bảo mật cao; bảo đảm các tiêu chuẩn quốc tế; thiết kế bảo đảm thẩm mỹ, bền, đẹp...).

Tính đến hết ngày 24/3/2021, hệ thống của Bộ Tư pháp đã cung cấp 5.454.937 dữ liệu đăng ký khai sinh hợp lệ của công dân Việt Nam (tính đến thời điểm cập nhật dữ liệu vào hệ thống chưa đủ 14 tuổi và có ngày đăng ký khai sinh từ 1/1/2016 trở đi).

Các bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện việc rà soát các thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư. Đến nay, trong tổng số 1.934 thủ tục hành chính có yêu cầu thông tin công dân để giải quyết, các bộ, ngành đã đề xuất đơn giản hóa đối với 1.126 thủ tục hành chính, chiếm tỷ lệ 58,2%.

Khánh Trang