Thứ ba, 06/06/2023 13:29 Thứ ba, 06/06/2023
Hội đồng nhân dân tỉnh

Địa chỉ: Đường Trần Phú - phường Tân Dân - Thành phố Việt Trì Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ 

Điện thoại: 02103.847.395

Fax: 02103.849.215

Thường trực HĐND tỉnh

Đồng chí BÙI MINH CHÂU

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

Đồng chí DƯƠNG HOÀNG HƯƠNG

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Đồng chí NGUYỄN THỊ HỒNG LÂM

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh