Thứ ba, 06/06/2023 09:07 Thứ ba, 06/06/2023
Ủy ban nhân dân tỉnh

Địa chỉ: Đường Trần Phú - Phường Tân Dân - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ 

Điện thoại: 0210.3846647 - 0210.3847393 

Fax: 0210.3846816 

Email: vpub@phutho.gov.vn 

THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH

CHỦ TỊCH:

Đồng chí BÙI VĂN QUANG

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

CÁC PHÓ CHỦ TỊCH:

Đồng chí NGUYỄN THANH HẢI

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,  Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Đồng chí HỒ ĐẠI DŨNG

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,  Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Đồng chí PHAN TRỌNG TẤN

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

CÁC THÀNH VIÊN UBND TỈNH PHÚ THỌ (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)

1. Đồng chí Nguyễn Đình Cương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

2. Đồng chí Vương Thị Bẩy - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính;

3. Đồng chí Phạm Thị Thu Hương - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

4. Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

5. Đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế;

6. Đồng chí Phạm Văn Quang - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

7. Đồng chí Trịnh Hùng Sơn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

8. Đồng chí Ngô Đức Thịnh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ;

9. Đồng chí Nguyễn Đắc Thủy - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

10. Đồng chí Trịnh Thế Truyền - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

11. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

12. Đồng chí Trần Quang Tuấn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng;

13. Đồng chí Trần Việt Hùng - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh;

14. Đồng chí Tạ Ngọc Yến - Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

15. Đồng chí Nguyễn Duy Anh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

16. Đồng chí Trần Hoài Giang - Giám đốc Sở Giao thông vận tải;

17. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Giám đốc Sở Công Thương;

18. Đồng chí Trần Thị Nhung - Giám đốc Sở Tư pháp;

19. Đồng chí Dư Văn Quảng - Giám đốc Sở Ngoại vụ;

20. Đồng chí Cầm Hà Chung - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh.

VĂN PHÒNG UBND TỈNH

Địa chỉ: Đường Trần Phú - Phường Tân Dân - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại văn thư: 0210.3846.647

Fax: 0210.3846.816 

Bộ phận 1 cửa: 0210.3846.647 

Thường trực: 0210.3847.393 

Vọng gác CA: 0210.3859.415 

Email: vpub@phutho.gov.vn 

Chánh Văn phòng: Tạ Ngọc Yến

Các Phó Chánh Văn phòng:

- Phó Chánh Văn phòng: Trần Ngọc Đương

- Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Quốc Bảo

- Phó Chánh Văn phòng: Hoàng Vũ Cảnh