Thứ ba, 06/06/2023 12:52 Thứ ba, 06/06/2023
Tòa án Nhân dân tỉnh

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3841.067

Fax: 0210.3811.891

Email: toaannd@phutho.gov.vn

Lãnh đạo Tòa án nhân dân:

1. Chánh án Tòa án nhân dân: Đỗ Ngọc Tuấn

2. Phó Chánh án: Vũ Anh Tuấn

3. Phó Chánh án: Nguyễn Thị Thùy Hương