Thứ ba, 06/06/2023 12:17 Thứ ba, 06/06/2023
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Tân Dân, Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3854.800

Email: mattranphutho@gmail.com; Fax: 0210.3846800

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ TỈNH

CHỦ TỊCH

Đồng chí NGUYỄN HẢI

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

CÁC PHÓ CHỦ TỊCH

Đồng chí: Đinh Ngọc Thanh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

Đồng chí: Lương Ngọc Thạch - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

Đồng chí: Nguyễn Thị Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh