Thứ ba, 06/06/2023 14:10 Thứ ba, 06/06/2023
Các đoàn thể chính trị - xã hội

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Tân Dân, Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ 

Điện thoại: 0210. 3846.482; Fax: 0210.3842.852 

Email: ldld@phutho.gov.vn; congdoandatto@gmail.com 

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh: 

1. Đ/c Hà Đức Quảng - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh 

2. Đ/c Phạm Sơn - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh 

3. Đ/c Nguyễn Ngọc Hướng - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

4. Đ/c Phùng Quang Vinh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

TỈNH ĐOÀN THANH NIÊN

Địa chỉ: Đường Mai An Tiêm, Phố Tân Việt, Phường Tân Dân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. 

Số điện thoại: 0210.3846.537 

Email: tinhdoan@phutho.gov.vn; tinhdoanpt@gmail.com 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn: 

1. Đ/c Bùi Đức Giang - Bí thư Tỉnh đoàn

2. Đ/c Nguyễn Văn Kỳ - Phó Bí thư Tỉnh đoàn

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH

Địa chỉ: Đường Mai An Tiêm, Phố Tân Việt, Phường Tân Dân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. 

Số điện thoại: 0210.3846.539 

Email: hoilhpntinh@phutho.gov.vn 

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh: 

1. Đ/c Phạm Thị Kim Loan - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh 

2. Đ/c Đinh Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh 

3. Đ/c Phan Hồng Nhung - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh 

4. Đ/c Vũ Thị Thu Huyền - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH

Địa chỉ: Phố Thi đua, Phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ 

Điện thoại: 0210.3847.644 

Email: hoiccb@phutho.gov.vn 

Ban Thường vụ: 

1. Đ/c Lê Quang Đại - Chủ tịch Hội CCB tỉnh

2. Đ/c Phạm Đức Thọ - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh

HỘI NÔNG DÂN TỈNH

Địa chỉ: Đường Mai An Tiêm, Phố Tân Việt, Phường Tân Dân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. 

Điện thoại: 0210.3846.658; Fax: 0210.3816.393 

Email: hoind@phutho.gov.vn; thongtinhnd@gmail.com 

Thường trực Hội Nông dân tỉnh: 

1. Đ/c Nguyễn Thủy Trọng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh 

2. Đ/c Nguyễn Khắc Văn - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

3. Đ/c Dương Đình Khắc - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh