Làm tốt công tác tuyên truyền góp phần vào thành công cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

PhuthoPortal - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo đúng luật và an toàn tuyệt đối. Tỉ lệ cử tri đi bầu cử toàn tỉnh đạt 99,8%. Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác chuẩn bị của Ủy ban Bầu cử các cấp thì công tác thông tin tuyên truyền có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng, hành động và tạo không khí phấn khởi, làm cho ngày bầu cử thực sự trở thành Ngày hội của toàn dân.

Tuyên truyền bầu cử trên fanpage Tự hào Đất Tổ

Để công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử được triển khai liên tục với những nội dung, hình thức sinh động, phong phú, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch tuyên truyền, trong đó chú trọng tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để nhân dân nắm được, nêu cao tinh thần làm chủ, trách nhiệm công dân, tích cực tham gia bầu cử để lựa chọn những người tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín tham gia Quốc hội, HĐND các cấp.

Trên cơ sở đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền; chỉ đạo, hướng dẫn, các cơ quan báo chí, truyền thông; đề nghị các cơ quan nhà nước, tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh có trang thông tin điện tử mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền theo từng giai đoạn, tiến độ của cuộc bầu cử.

Bà Trần Thị Thúy - Trưởng phòng Thông tin báo chí và Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông cho biết:Cùng với công tác định hướng, chỉ đạo các cơ quan báo chí, tuyên truyền, Sở cũng đã cập nhật, biên tập các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Bầu cử tỉnh và các cấp chính quyền địa phương, nhất là các quy định, hướng dẫn về bầu cử trong điều kiện phòng, chống Covid-19 gửi Đài Truyền thanh -  Truyền hình các huyện, thành thị, Đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh thực hiện tuyên truyền. Bên cạnh đó, chúng tôi quản lý chặt chẽ thông tin trên báo chí, internet, mạng xã hội, không để các đối tượng lợi dụng bầu cử để gây rối, chống phá Đảng và Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phóng viên Đài Truyền thanh - Truyền hình Việt Trì tác nghiệp tại khu vực bỏ phiếu số 7 (khu 10, xã Kim Đức) đang trong thời gian bị phong tỏa do dịch bệnh Covid-19

Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền bầu cử là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của các cơ quan báo chí, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh. Với việc chú trọng xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng, số lượng tin bài, các cơ quan báo chí đã tuyên truyền toàn diện, đậm nét về cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

Hàng nghìn tin, bài, ảnh, phóng sự phản ánh về công tác chuẩn bị bầu cử, các Hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử, hội nghị tiếp xúc cử tri, tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên, các kịch bản bầu cử trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19… được thông tin liên tục, kịp thời tới người dân.Nhiều tin bài tuyên truyền đậm nét, toàn diện các hoạt động của cuộc bầu cử đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân, tạo không khí sôi nổi trước, trong thời gian diễn ra bầu cử.

Ông Nguyễn Văn Cương, đội 12, xóm Mộ Xi, xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì chia sẻ: Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi nắm được tiểu sử của các ứng cử viên, thời gian tổ chức tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, thời gian đi bầu cử... để từ đó thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Mặc dù còn băn khoăn vì cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tuy nhiên qua các phương tiện truyền thông tôi đã biết được phương án và biện pháp phòng dịch. Bởi vậy tôi và các cử tri trong khu đều yên tâm đi bỏ phiếu.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải tiểu sử các ứng cử viên ĐBQH và HĐND các cấp

Với nhiều ưu thế riêng, Đài truyền thanh cơ sở có độ truyền tải thông tin trên phạm vi rộng, không bó hẹp về không gian nên người dân có thể nắm bắt thông tin mọi lúc, mọi nơi. Trong cuộc bầu cử vừa qua, hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh đã phát huy mạnh mẽ vai trò là cầu nối giữa Quốc hội, HĐND và cử tri một cách thiết thực, hiệu quả. Ngoài thời gian tiếp sóng, các đài truyền thanh xã đều tăng thời lượng phát sóng, tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm các nội dung về cuộc bầu cử.

Ông Triệu Văn Quý - Khu Xuân Thắng, xã Cự Thắng, huyện Thanh Sơn chia sẻ: Hằng ngày bận việc đồng áng nên tôi không có thời gian đọc báo, xem truyền hình. Tuy nhiên tôi vẫn có thể vừa làm việc, vừa nghe các thông tin về cuộc bầu cử trên loa truyền thanh của xã. Những thông tin ngắn gọn, dễ hiểu giúp chúng tôi nắm được những quy định, thời gian bầu cử để tham gia với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Đài truyền thanh xã Hoàng Cương tích cực tuyên truyền về bầu cử

“Ủy ban bầu cử xã đã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, đặc biệt là tăng thời lượng tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh xã để kịp thời cung cấp thông tin chính thống, đầy đủ nhất về cuộc bầu cử. Từ đó tạo không khí phấn khởi, nô nức trong nhân dân. Nhờ làm tốt tuyên truyền, công tác tổ chức bầu cử trên địa bàn đã diễn ra thành công, đảm bảo an toàn; tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%”. - Ông Nguyễn Kim Chuyên - Bí thư xã Hoàng Cương, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Hoàng Cương, huyện Thanh Ba cho biết.

Song song với việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hoạt động tuyên truyền lưu động, các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan cũng phát huy ưu thế riêng với nhiều điểm nhấn. Trên khắp các con đường từ nông thôn, miền núi đến thành thị đều được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, tạo không khí vui tươi, phấn khởi hướng tới ngày hội của toàn dân.

Tuyên truyền trực quan tại xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba

Bên cạnh các phương thức truyền thống thông qua các cơ quan báo chí tuyên truyền, trong cuộc bầu cử vừa qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là thông qua các nền tảng mạng xã hội như facebook, zalo…trong tuyên truyền bầu cử đã tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ. Đặc biệt là các thông tin, tiểu sử tóm tắtcủa ứng viên ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp được đăng tải, chia sẻ và tạo được sự tương tác của cộng đồng mạng, nhất là trong thời điểm hạn chế tiếp xúc trực tiếp để phòng dịch Covid-19. Vào ngày bầu cử 23/5/2021, hình ảnh tự tay đi bỏ lá phiếu được nhiều người dân cập nhật trên mạng xã hội, thể hiện niềm phấn khởi, tự hào khi bản thân được thực hiện quyền làm chủ vận mệnh của đất nước.

Ông Phạm Lam Hồng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Có thể khẳng định, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, công tác tuyên truyền đóng vai trò rất quan trọng cho sự thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, người dân hiểu rõ hơn về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri; đồng thời, nâng cao tinh thần cảnh giác, khả năng nhận diện đối với những thông tin sai trái, xuyên tạc, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đoàn kết toàn dân tộc; từ đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Huyền Trang