Duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu triển khai kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2021

Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

Loại thông báo

Thông báo thực

Số TBMT

20210549910 - 00

Số hiệu KHLCNT

20210513277

Tên KHLCNT

Duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu triển khai kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2021

Lĩnh vực

Hàng hóa

Bên mời thầu

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Phú Thọ

Tên gói thầu

Gói thầu số 03: Mua vắc xin lở mồm long móng

Phân loại

Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm

Phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2021

Chi tiết nguồn vốn

Ngân sách tỉnh

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Chào hàng cạnh tranh trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

30 Ngày