Thứ sáu, 22/10/2021 00:31 Thứ sáu, 22/10/2021

Hỏi đáp trực tuyến

Thủ tục cấp đổi đăng ký xe ô tô

Người hỏi: Nguyễn Văn Tùng

Tôi muốn cấp lại đăng ký xe ô tô bị mất thì cần những thủ tục gì? Thời gian thực hiện trong bao lâu?

Xin cảm ơn.

STT Nội dung Tài liệu đính kém
1

Căn cứ Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ Công an Quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Thông tư số 59/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ Công an Quy định công tác nghiệp vụ cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của lực lượng CSGT và Quy trình Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Phú Thọ (ban hành kèm theo Quyết định số 2323/QĐ-CAT-PV01 ngày 10/5/2021), chủ xe bị mất Giấy chứng nhận đăng ký xe cần nộp Giấy khai đăng ký xe theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 58/2020/TT-BCA và xuất trình giấy tờ của chủ xe theo quy định tại Điều 9, Thông tư 58/2020/TT-BCA.

Về thời gian cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô bị mất, việc mất giấy chứng nhận đăng ký xe sẽ được thông báo, niêm yết công khai; sau 30 ngày nếu không có khiếu nại, tố cáo thì giải quyết cấp lại.