Thứ sáu, 12/08/2022 18:36 Thứ sáu, 12/08/2022

Hỏi đáp trực tuyến

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Người hỏi: Nguyễn Thị Nga

Gia đình tôi hiện đang tiến hành làm thủ tục khai nhận thừa kế, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mẹ tôi là bà Đào Thị Yến. Sau hơn 1 năm làm thủ tục, hồ sơ tại UBND xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao, gia đình chúng tôi không nhận lại được kết quả nên đã ủy quyền lại cho bên đoàn luật sư tại Hà Nội để làm thủ tục, tiến hành hoàn thiện hồ sơ và xác nhận giấy tờ liên quan để làm rõ việc.

Ngày 27/5/2021, gia đình nhận được bản đo vẽ thửa đất lần thứ 3 (2 lần trước đều do cán bộ địa chính thực hiện và có thu tiền của chúng tôi). Lý do cán bộ địa chính đưa ra do các bản đo vẽ trước sai về diện tích. Việc sai sót của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, gây phiền hà cho gia đình chúng tôi trong việc chi phí, đi lại, ký tá các hộ liền kề.

Do vậy, tôi nêu ý kiến này kính mong nhận được sự giúp đỡ, hướng dẫn thủ tục, giải quyết công việc chính đáng của gia đình tôi, tránh việc sai sót từ năng lực yếu kém của một bộ phận cán bộ gây sách nhiễu, phiền hà cho người dân như chúng tôi.

STT Nội dung Tài liệu đính kém
1

Về nội dung này, UBND huyện Lâm Thao báo cáo như sau:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất bà Đào Thị Yến thừa kế đã được UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Tâm, khu 5, xã Xuân Huy ngày 01/4/2002, tại thửa đất số 509, tờ bản đồ số 27, diện tích 470m2; nguồn gốc cấp theo Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 210/HĐ-CN ngày 10/12/2001; loại đất: đất trồng cây hàng năm khác; thời hạn sử dụng đất: đến 15/10/2013. Tuy nhiên trong quá trình quản lý đã tự ý tẩy xóa trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ghi thành đất ở và đất vườn, hiện trạng sử dụng đất có thay đổi (diện tích tăng 58,3m2).

- Hiện tại hồ sơ đính chính diện tích và đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất của bà Đào Thị Yến đã được giải quyết xong theo đúng quy định của bộ thủ tục hành chính.