Thẩm định tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông tại huyện Đoan Hùng

PhuthoPortal - Ngày 22/6/2021, đoàn công tác của Sở Thông tin và Truyền thông do đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thúy - Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn có buổi thẩm định tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016 - 2020 tại 2 xã Vụ Quang và Phú Lâm, huyện Đoan Hùng.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thị Hồng Thúy kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành tại xã Vụ Quang

Đoàn đã kiểm tra thực tế, đánh giá, thẩm định 4 chỉ tiêu: Điểm phục vụ bưu chính; dịch vụ viễn thông, internet; đài truyền thanh, hệ thống loa đến các khu; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành trên địa bàn 2 xã Vụ Quang và Phú Lâm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thị Hồng Thúy ghi nhận những kết quả trong chương trình xây dựng NTM của 2 xã.

Đoàn kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Đài Truyền thanh xã Vụ Quang

Đối với hoạt động của đài truyền thanh xã, đồng chí đề nghị các xã rà soát, nâng cấp các trang thiết bị đã cũ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, trong đó tập trung quan tâm đầu tư hệ thống truyền thanh thông minh. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đài truyền thanh xã cần tăng cường thời lượng tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch COVID-19 đến mọi người dân.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thị Hồng Thúy kiểm tra  tại Điểm bưu điện văn hóa xã Phú Lâm

Về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, tổ chức họp trực tuyến và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu các xã cần tiếp tục phát huy hiệu quả, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.

Đồng chí lưu ý các xã cần tăng cường hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ để người dân tiếp cận với công nghệ thông tin, từng bước nâng cao trình độ, nhận thức và kĩ năng cho người dân, chuyển từ “công dân truyền thống” giao dịch trực tiếp, sang “công dân điện tử” tiếp cận ứng dụng công nghệ thông tin trong các giao dịch hành chính công trực tuyến; đồng thời đẩy mạnh thanh toán trực tuyến để khuyến khích người tiêu dùng sớm hình thành thói quen không dùng tiền mặt.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thị Hồng Thúy kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành tại xã Phú Lâm

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thị Hồng Thúy đề nghị các xã tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng nâng cao chất lượng hoạt động các điểm Bưu điện văn hóa xã nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu giao dịch của nhân dân quanh vùng.

Được sự quan tâm đầu tư của các ngành, địa phương và sự vào cuộc tích cực của doanh nghiệp, đến nay 2 xã Vụ Quang, Phú Lâm đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị theo tiêu chí số 8. Qua đó, góp phần phục vụ đắc lực cho công tác tuyên truyền đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cũng như nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ngọc Kiên