Tài liệu tuyên truyền kết quả thực hiện dự án khoa học công nghệ “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi thương phẩm giống gà Sao theo hướng an toàn sinh học tại tỉnh Phú Thọ”

PhuthoPortal - Tài liệu kết quả thực hiện dự án khoa học công nghệ “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi thương phẩm giống gà Sao theo hướng an toàn sinh học tại tỉnh Phú Thọ” nhằm cung cấp cho người đọc những thông tin cơ bản về tình hình triển khai và kết quả đạt được của dự án. Bên cạnh đó, giới thiệu đến người đọc kiến thức cơ bản về chăn nuôi gà Sao hướng an toàn sinh, các kỹ thuật được áp dụng vào xây dựng mô hình.

Gà Sao có mức độ đầu tư phù hợp nhưng năng suất cao và chất lượng thịt, trứng thơm ngon. Gà Sao dễ nuôi, sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường, có khả năng mang lại hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi. Chính vì vậy phù hợp để người dân lựa chọn để đầu tư sản xuất. Việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong việc chuyển giao công nghệ nhân giống và nuôi thương phẩm gà Sao sẽ nâng cao trình độ khoa học và công nghệ cho người dân tham gia triển khai dự án, góp phần tăng thu nhập, ổn định cuộc sống cho người dân.

Năm 2019, Công ty TNHH Quốc An Việt Trì đã đề xuất và được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt thực hiện dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nuôi gà sao sinh sản và gà Sao thương phẩm tại Phú Thọ”. Sau 24 tháng triển khai dự án, mô hình sản xuất giống và nuôi thương phẩm gà sao hướng an toàn sinh học đã đạt được những kết quả khả quan, doanh thu thu về đạt 830,4 triệu đồng, lãi dòng đạt 368,562 triệu đồng. Dự án đã đánh giá, khẳng định vai trò, hiệu quả mô hình đối với sự phát triển kinh tế tại địa phương và người sản xuất. Mô hình mang lại giá trị kinh tế cao, có thể phát triển, mở rộng mô hình dự án tại các địa phương khác trong tỉnh.

Tài liệu gồm các phần:

1. Kết quả triển khai mô hình dự án:

- Xây dựng mô hình sản xuất giống gà Sao

- Xây dựng mô hình nuôi thương phẩm gà Sao an toàn sinh học

2. Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi gà Sao:

- Chuồng trại

- Dụng cụ chăn nuôi

- Thức ăn nuôi gà

- Quy trình nuôi dưỡng gà Sao sinh sản

- Quy trình kỹ thuật nuôi dưỡng chăm sóc gà Sao thương phẩm.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

1. Tài liệu Mô hình chăn nuôi gà Sao an toàn sinh học

2. Tài liệu hướng kỹ thuật chăn nuôi gà Sao