Tháo gỡ khó khăn triển khai thanh toán trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính

PhuthoPortal - Ngày 2/7/2021, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai thanh toán trực tuyến trên Hệ thống một cửa điện tử tích hợp Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Quốc Bảo - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh phát biểu tại hội nghị

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương và một số đơn vị liên quan.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thanh toán trực tuyến trên Hệ thống một cửa điện tử tích hợp Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Thọ, Văn phòng UBND tỉnh cùng Sở Thông tin và Truyền thông đã tăng cường phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương, Viễn thông Phú Thọ, Bưu điện tỉnh triển khai thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh thông qua nền tảng thanh toán của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam và Cổng thanh toán trực tuyến VNPT-Pay từ ngày 1/4/2021.

Đến nay, đã có 14/18 sở, ban, ngành có thủ tục hành chính phát sinh phí, lệ phí tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chính thức triển khai thanh toán trực tuyến; 13/13 huyện, thành, thị và 94 xã, phường, thị trấn đã ký thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương đảm bảo thực hiện thu phí, lệ phí không dùng tiền mặt đối với tất cả các thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính hiện đang thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

Đồng chí Lê Quang Thắng - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông nêu các giải pháp để tháo gỡ khó khăn đối với việc triển khai thanh toán trực tuyến ở cấp xã

Việc triển khai thanh toán trực tuyến đã thúc đẩy công dân ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện thủ tục hành chính, góp phần nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Thông qua việc thanh toán trực tuyến, cán bộ không phải trực tiếp thu phí, lệ phí; có nhiều thời gian hơn để hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, do đó hiệu quả xử lý công việc nâng lên.

Lãnh đạo Bưu điện tỉnh thông tin về tỷ lệ phát sinh hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đăng ký trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị đã thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện việc thanh toán trực tuyến trên Hệ thống một cửa điện tử tích hợp Cổng dịch vụ công trực tuyến như: Hình thức thanh toán trực tuyến chưa được nhiều người dân quan tâm sử dụng; quy trình thanh toán trực tuyến bằng nền tảng thanh toán của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chưa đồng bộ với trạng thái giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, do đó gây khó khăn cho cán bộ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính khi xác định hồ sơ đã được thanh toán phí, lệ phí hay chưa…

Đại diện lãnh đạo Viễn thông Phú Thọ thảo luận về các vướng mắc trong quá trình triển khai thanh toán trực tuyến

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Bảo - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cảm ơn sự nỗ lực, đóng góp của các cơ quan, đơn vị đã tích cực triển khai thanh toán trực tuyến trên Hệ thống một cửa điện tử tích hợp Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp đẩy nhanh tiến độ triển khai công việc với mục đích cao nhất là tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và cơ quan nhà nước thực hiện thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận lợi, thông suốt. Trong quá trình phối hợp thực hiện cần liên tục trao đổi thông tin về những kết quả, những khó khăn để kịp thời có giải pháp giải quyết, tháo gỡ.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến tổ chức, cá nhân về lợi ích của việc thanh toán trực tuyến, hướng dẫn tổ chức, cá nhân cách thức thanh toán trực tuyến đối với dịch vụ công để tạo được sự đồng tình, ủng hộ trong toàn cộng đồng.

Khánh Trang