Thứ năm, 02/12/2021 11:03 Thứ năm, 02/12/2021

Hỏi đáp trực tuyến

Sửa thông tin thời gian đóng BHXH trên hệ thống VssID

Người hỏi: Phạm Xuân Quý

Tên tôi là Phạm Xuân Quý. Từ năm 2004 đến tháng 11/2016, tôi làm ở Công ty cổ phần Xi măng Hữu nghị thuộc Khu công nghiệp Thụy vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Tháng 11/2016, tôi chuyển công tác về huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện nay ngành Bảo hiểm đang chuyển sang quản lý thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên hệ thống phần mềm điện tử.

Số sổ bảo hiểm xã hội của tôi là 2196007797 được cấp ngày 30/6/1996. Qua ứng dụng VssID tôi kiểm tra thời gian tham gia bảo hiểm xã hội của tôi thì hệ thống phản hồi lại "Mã số của bạn không tồn tại, đề nghị cá nhân mang sổ bảo hiểm xã hội đến cơ quan bảo hiểm xã hội để được cấp sổ mới". Vậy, tôi kính mong cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh xem xét và hướng dẫn tôi làm những thủ tục cần thiết để tôi có được đầy đủ thời gian công tác của mình trên hệ thống phần mềm quản lý về bảo hiểm xã hội của Quốc gia.

STT Nội dung Tài liệu đính kém
1

Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ trả lời như sau:

Sổ bảo hiểm xã hội mã số 2196007797 được cấp ngày 30/6/1996 với số CMT 161735563 có quá trình công tác từ 12/1991 đến 12/2016.

Đến tháng 01/2017 ông chuyển về công tác tại Công ty TNHH SX và Thương mại Việt Anh có địa chỉ: Việt Xuân - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc.

Tại đây ông được cơ quan BHXH huyện Vĩnh Tường làm thủ tục gộp sổ BHXH chuyển thành mã số là 2521513790 có số CMT là: 132286612 (cấp ngày 17/5/2019) đồng thời cấp thẻ BHYT theo mã số DN4262521513790.

Ngày 05/6/2021 ông đã thực hiện cài đặt ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số và được cơ quan BHXH huyện Vĩnh Tường phê duyệt ngày 07/6/2021.
Theo quy định mỗi người chỉ có một mã số BHXH duy nhất, do vậy mã số BHXH của ông đang được sử dụng là 2521513790 còn mã số 2196007797 không tồn tại nữa là đúng theo quy định.