Lấy ý kiến nhân dân đối với khen thưởng cấp Nhà nước

CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP

Gửi góp ý

PhuthoPortal - Thực hiện quy định về việc lấy ý kiến nhân dân trên phương tiện thông tin đại chúng, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh trân trọng thông báo danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị xét khen thưởng cấp Nhà nước gồm:

I. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT: (02 TẬP THỂ)

1.  Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;

2. Trường Tiểu học Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

II. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ: ( 01 TẬP THỂ)

 Trường Đại học Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ.

III. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA: (01 TẬP THỂ, 03 CÁ NHÂN)

+ Tập thể:

Trường Mầm non Lê Đồng, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

+ Cá nhân

1. Ông Phùng Quốc Lập, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ;

2. Bà Trần Thị Ánh Nguyệt, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;

3.Ông Cù Huy Quảng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ.

Danh sách góp ý

Không tìm thấy ý kiến đóng góp