Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vi Mạnh Hùng kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại huyện Thanh Thủy

PhuthoPortal - Ngày 14/9/2021, đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy do đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn có buổi kiểm tra kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Chỉ thị 05) tại Đảng bộ huyện Thanh Thủy.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vi Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ủy Vi Mạnh Hùng đánh giá cao trách nhiệm của BTV Huyện ủy Thanh Thủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05.

Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu BTV Huyện ủy Thanh Thủy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05. Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức tốt học tập chuyên đề toàn khóa và hằng năm, trước mắt là chuyên đề năm 2021, gắn thực hiện Chỉ thị 05 với các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Đồng chí nhấn mạnh, việc học tập Chỉ thị 05 cần gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng tập thể, cá nhân nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Chú trọng xây dựng và nhân rộng những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng đạo đức công vụ và văn hóa công sở.

Bí thư Huyện ủy Thanh Thủy Nguyễn Minh Tường phát biểu tại hội nghị

Bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy Phú Thọ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với Chỉ thị 05, Đảng bộ huyện Thanh Thủy đã chủ động, sáng tạo trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết bằng phương pháp mới, phù hợp với thực tế của địa phương và thiết thực mang lại hiệu quả cao. Từ năm 2019 đến nay, Thanh Thủy không có tổ chức Đảng yếu kém không hoàn thành nhiệm vụ; tỷ lệ xếp loại tổ chức cơ sở Đảng từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 88%; hằng năm tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 89%. Đảng bộ huyện thực hiện tốt việc nhận diện và đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Từ năm 2019 đến tháng 6/2021, toàn huyện tổ chức được 29 hội nghị đối thoại, tiếp nhận 450 lượt ý kiến; giải quyết 100% ý kiến thuộc thẩm quyền. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã giải quyết 67/69 đơn của công dân, còn 2 đơn đang giải quyết theo quy định.

Việc đưa chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ đã được chú trọng; việc xây dựng kế hoạch tu dưỡng, phấn đấu của cá nhân gắn với cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( Khóa XII) được triển khai tích cực… Công tác kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị được các cấp ủy quan tâm, chú trọng, coi là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và là giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Kết quả, công tác quốc phòng - an ninh trên địa bàn được đảm bảo, tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện ổn định; kinh tế - xã hội đạt được những kết quả tích cực, tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm đạt trên 8%; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt trên 40 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,52%; 100% các xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Thanh Thủy được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Đức Tập - Minh Cảnh