Thứ sáu, 21/01/2022 00:41 Thứ sáu, 21/01/2022

Hỏi đáp trực tuyến

Chế độ mai táng phí

Người hỏi: Đình Ngọc

Bố tôi là quân nhân và là cựu chiến binh, mất tháng 11/2020. Bố tôi được hưởng tiền mai táng phí theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, gia đình tôi đã làm hồ sơ gửi cho cán bộ phụ trách về lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội của xã Yên Sơn, tuy nhiên đến nay gia đình tôi và một số gia đình khác thuộc diện như trên vẫn chưa được giải quyết. Tôi muốn hỏi thời gian chi trả chế độ trong bao lâu? Rất mong nhận được giải đáp của quý cơ quan về vấn đề trên.

STT Nội dung Tài liệu đính kém
1

Về việc này, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn trả lời như sau:

  1. Đối với hồ sơ, thủ tục hưởng mai táng phí

Về hồ sơ cần đảm bảo các văn bản:

- Bản khai của đại diện thân nhân (kèm biên bản ủy quyền) hoặc người tổ chức mai táng (Mẫu TT1);

- Giấy chứng tử;

- Hồ sơ của người có công với cách mạng (đối với trường hợp ông Đinh Văn Chiến phải có Quyết định trợ cấp 1 lần theo Quyết định số 62/2011).

Về thủ tục, thời gian giải quyết:

- Đại diện thân nhân hoặc người tổ chức mai táng có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định gửi Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ quy định có trách nhiệm xác nhận bản khai, văn bản đề nghị gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kèm hồ sơ của đối tượng;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, tổng hợp, lập danh sách gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết.

2. Đối với việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị mai táng phí của thân nhân đối tượng

Ngay sau khi nhận được văn bản, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Lao động - TB&XH làm việc với UBND xã Yên Sơn. Qua buổi làm việc, trên địa bàn xã có ông: Đinh Văn Chiến, khu Kết Bình, đối tượng cựu chiến binh hưởng trợ cấp 1 lần theo quyết định 62/2011/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Quyết định số 62), từ trần ngày 08/11/2020. UBND xã Yên Sơn đã mời bà Đinh Thị Nụ (vợ ông Chiến), khu Kết Bình đến UBND xã làm việc. Bà Nụ có ý kiến như sau: Tháng 02/2021, anh Đinh Ngọc Xinh (là con trai ông Chiến và là người đã gửi câu hỏi trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ) đến UBND xã nộp hồ sơ mai táng phí nhưng hồ sơ thiếu Quyết định trợ cấp 1 lần theo Quyết định số 62. Ngày 15/4/2021, bà Đinh Thị Nụ đến UBND xã Yên Sơn nộp hồ sơ mai táng phí nhưng thiếu chữ ký tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp mai táng phí.

Sau đó, ngày 30/8/2021, ông Nguyễn Hoàng Quy - Công chức phụ trách công tác Lao động TBXH xã Yên Sơn đã điện thoại thông báo mời bà Nụ đến UBND xã ký tờ khai.

Ngày 10/9/2021, bà Nụ đã đến UBND xã ký tờ khai và hoàn thiện hồ sơ.

Ngày 20/9/2021, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã nhận được hồ sơ đề nghị mai táng phí của ông Đinh Văn Chiến và văn bản đề nghị của UBND xã Yên Sơn. Hiện tại phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đang thẩm định hồ sơ và hoàn thiện văn bản đề nghị Sở Lao động - TB&XH tỉnh Phú Thọ giải quyết theo quy định.

Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn đã chỉ đạo UBND xã Yên Sơn kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc chậm muộn hồ sơ hưởng chế mai táng phí của ông Đinh Văn Chiến.