Thứ tư, 19/01/2022 05:43 Thứ tư, 19/01/2022

Hỏi đáp trực tuyến

Điều kiện thuyên chuyển công tác

Người hỏi: Nguyễn Thị Hương

Tôi muốn hỏi giáo viên có được thuyên chuyển công tác không nếu trong 3 năm liền kề đến ngày làm hồ sơ có 1 năm phiếu xét viên chức là Hoàn thành nhiệm vụ? Tôi đọc một số quy định thuyên chuyển viên chức giáo viên thấy có nói đến điều kiện này. Tôi mong nhận được câu trả lời.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

STT Nội dung Tài liệu đính kém
1

Về việc này, Sở Nội vụ trả lời như sau:

Thuyên chuyển công tác là việc cơ quan có thẩm quyền quyết định cho công chức, viên chức chuyển từ cơ quan, đơn vị này đến làm việc tại cơ quan, đơn vị khác. Hiện nay việc thuyên chuyển viên chức giáo viên trong khối các trường Trung học phổ thông thuộc thẩm quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo; thuyên chuyển trong khối các trường Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non thuộc thẩm quyền của UBND các huyện, thành, thị. Vì vậy, khi bạn có yêu cầu thuyên chuyển công tác đến đơn vị nào thì liên hệ với cơ quan có thẩm quyền của đơn vị đó để được giải đáp các quy định về điều kiện thuyên chuyển, tiếp nhận giáo viên của từng đơn vị.