Đảm bảo tỷ lệ người tham gia BHYT khi có điều chỉnh khu vực

PhuthoPortal - Tháng 6/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg (Quyết định 861) phê duyệt danh sách các xã khu vực I, khu vực II, khu vực III thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Triển khai quyết định này, qua rà soát, toàn tỉnh Phú Thọ có 138.804 người không còn nằm trong diện được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí, làm cho tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh giảm từ 93,2% xuống còn 83,5%. Để đảm bảo duy trì tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh, ngành BHXH tỉnh đang triển khai các giải pháp tích cực, hiệu quả.

Cán bộ BHXH huyện Thanh Sơn tuyên truyền, giải đáp chính sách BHYT cho người dân xã Văn Miếu, huyện Thanh Sơn

Theo Quyết định 861, người dân thuộc vùng I không được hỗ trợ thẻ BHYT; người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng II, III được cấp miễn phí hoặc hỗ trợ cấp thẻ BHYT. Toàn tỉnh có 89 xã  thuộc 8 huyện: Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập, Thanh Thủy, Đoan Hùng, Thanh Ba, Cẩm Khê, Hạ Hòa chịu tác động từ việc điều chỉnh khu vực.

“Trong tổng số trên 138.000 người chịu tác động bởi Quyết định 861. Nhằm đảm bảo kịp thời quyền lợi cho những đối tượng này, ngành BHXH tỉnh tích cực triển khai việc rà soát đảm bảo đúng đối tượng; đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động, huy động các nguồn lực khác nhau nhằm hỗ trợ các đối tượng tiếp tục tham gia BHYT, góp phần giữ vững tỷ lệ 93% dân số tham gia BHYT đã đạt được” - đồng chí Nguyễn Tá Tỉnh - Giám đốc BHXH tỉnh cho biết.

Những ngày này, các cán bộ làm công tác BHXH huyện Thanh Sơn đang tích cực đến từng khu dân cư, từng hộ gia đình nhằm rà soát, tuyên truyền, vận động người dân chịu tác động của Quyết định 861 tiếp tục tham gia BHYT nhằm đảm bảo các quyền lợi của mình. Tại các khu vực thay đổi chính sách BHYT, nhiều hoạt động tuyên truyền đã được tổ chức nhằm kịp thời thông tin, đảm bảo quyền lợi, nhất là lợi ích của việc tham gia BHYT liên tục 5 năm và ý nghĩa củ a BHYT trong khám, chữa bệnh. Từ đó, khuyến khích người dân tiếp tục tham gia BHYT theo nhóm hộ gia đình, học sinh, hộ cận nghèo.

Cán bộ BHXH huyện Thanh Thủy trao thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy

Đồng chí Ngô Phương Vân - Phó Giám đốc BHXH huyện cho biết: Qua rà soát trên địa bàn huyện có 25.985 người dân bị tác động theo Quyết định 861. Nhằm đảm bảo quyền lợi tham gia BHYT cho các đối tượng này, BHXH huyện đã tham mưu lãnh đạo các cấp ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể của huyện thực hiện rà soát danh sách người dân bị giảm thẻ BHYT để chuyển về các xã, thị trấn nhằm tích cực vận động người dân tham gia. Đồng thời tích cực triển khai các giải pháp hiệu quả. Nhờ đó, sau hơn 2 tháng triển khai đã có trên 3.400 người dân bị tác động theo Quyết định 861 tiếp tục tham gia BHYT, góp phần đảm bảo tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn huyện đạt 78,4% dân số.

Để giữ vững tỷ lệ bao phủ BHYT đã đạt được trên địa bàn tỉnh, ngành BHXH đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật BHYT tới người dân. BHXH tỉnh, BHXH các huyện đồng loạt ra quân tuyên truyền về chính sách BHYT vào thứ Ba và thứ Năm hằng tuần, phát huy hiệu quả của hình thức tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, các hình thức tuyên truyền thông qua mạng xã hội, zalo, facebook,… được đẩy mạnh và gắn trách nhiệm với  mỗi cán bộ, viên chức ngành BHXH.

Tích cực huy động các nguồn lực nhằm hỗ trợ thẻ BHYT cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; 6 tháng đầu năm 2021, các cấp, các ngành, tổ chức và cá nhân vận động quyên góp trên 1,3 tỷ đồng để tặng 17 sổ BHXH tự nguyện, 1.035 thẻ BHYT cho người nghèo, cận nghèo, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với ngành BHXH, ngành Y tế cũng đã chủ động nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế nhằm tạo niềm tin cho người bệnh nói chung, bệnh nhân có thẻ BHYT nói riêng. Một số cấp ủy, chính quyền địa phương đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với chính sách BHYT toàn dân với việc giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, các cấp với nhiệm vụ trọng tâm bù đắp lại khoảng trống mà Quyết định 861 tạo ra.

Với sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, đến hết tháng 8/2021, trong tổng số trên 138.000 người dân bị tác động theo Quyết định 861 đã có trên 57.000 người tiếp tục tham gia BHYT, nâng tỷ lệ bao phủ BHYT lên trên 88% dân số.

Cán bộ BHXH huyện Đoan Hùng tuyên truyền vận động người dân bị tác động theo Quyết định tiếp tục tham gia để đảm bảo quyền lợi của mình

Theo ông Nguyễn Tá Tỉnh - Giám đốc BHXH tỉnh: Để duy trì và tăng tỷ lệ bao phủ BHYT, cùng với ngành BHXH, các địa phương cần tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện chính sách, pháp luật BHYT. Trong đó, UBND các huyện, thị thành cần chủ động rà soát, giao chỉ tiêu cụ thể số người tham gia BHYT cho các xã, phường, thị trấn; UBND xã, phường, thị trấn cũng cần giao chỉ tiêu cụ thể cho từng tổ dân phố, khu dân cư.

Công tác truyền thông cần thay đổi phù hợp với đặc thù của từng nhóm đối tượng, từng khu vực nhằm làm thay đổi nhận thức của người dân, để người dân thấy được việc tham gia BHYT chính là bảo vệ sức khỏe và tài chính cho chính mình và người thân. Cùng với đó, tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội, nhà hảo tâm, tổ chức xã hội từ thiện tặng thẻ BHYT cho các đối tượng khó khăn,… phấn đấu đạt mục tiêu đến hết năm 2021, 100% người dân bị tác động theo Quyết định 861 tham gia BHYT trở lại. Về phần mình, chúng tôi xác định sẽ nỗ lực cao nhất, trách nhiệm cao nhất, phục vụ với tinh thần tất cả vì quyền lợi, vì sức khỏe của người dân” - ông Nguyễn Tá Tỉnh cho biết thêm.

Vũ Tuân