Phấn đấu trong tháng 10/2021 chi trả xong tiền hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

PhuthoPortal - Phú Thọ quyết tâm rà soát dữ liệu, tiến hành chi trả ngay tiền hỗ trợ cho những trường hợp đúng, đủ thông tin về thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), phấn đấu trong tháng 10 sẽ chi trả xong tiền hỗ trợ, thể hiện sự chia sẻ thiết thực đối với người lao động bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 - Ông Nguyễn Tá Tỉnh - Giám đốc BHXH tỉnh cho biết.

Triển khai Nghị quyết số 03/2021/NQ/UBTVQH15 ngày 24/9/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ, Quyết định 28/2021/QĐ-TTg ngày 1/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ BHTN, ngày 1/10/2021, BHXH tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định 28/2021/QĐ-TTg do đồng chí Giám đốc BHXH tỉnh làm Trưởng Ban. Ban chỉ đạo đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến các thành viên đảm bảo việc vận hành được thông suốt, bám sát chỉ đạo của BHXH Việt Nam, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Cùng ngày, BHXH tỉnh đã gửi văn bản cho 12 ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đề nghị phối hợp tra soát thông tin và mở tài khoản cá nhân cho người lao động nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ BHTN do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19; biên soạn và gửi các thông tin về chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động từ Quỹ BHTN tới các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh; đồng thời thông tin trên mạng xã hội như fanpage, zalo của BHXH tỉnh. Các viên chức, lao động trong toàn hệ thống đã tích cực đăng tải, chia sẻ thông tin trên trang cá nhân. Đây là lần đầu tiên công cụ mạng xã hội được sử dụng tích cực, tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, phòng Quản lý thu, BHXH các huyện, thị xã nhanh chóng gửi thông báo về việc giảm số tiến đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 1% xuống còn 0% quỹ tiền lương tháng của người lao động thuộc đối tượng tham gia BHTN đến hơn 3.200 đơn vị sử dụng lao động  trên địa bàn tỉnh. Mức hỗ trợ này được áp dụng trong 12 tháng kể từ ngày 1/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022.

Người lao động có thể tự khai báo thông tin hỗ trợ COVID-19 trên hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến

Cơ quan BHXH gửi danh sách người lao động được hỗ trợ đến đơn vị sử dụng lao động qua dịch vụ bưu chính. Đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm kiểm tra, rà soát thông tin và phản hồi lại làm cơ sở để cơ quan BHXH chi trả tiền hỗ trợ từ Quỹ BHTN cho người lao động.

Kim Phượng