Tạm dừng hoạt động 11 Chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại các cửa ngõ giao thông ra, vào tỉnh Phú Thọ

PhuthoPortal - Ngày 13/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 2615/QĐ-UBND về việc tạm dừng hoạt động 11 Chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại các cửa ngõ giao thông ra, vào tỉnh Phú Thọ. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 13 giờ 30 phút ngày 14/10/2021 đến khi có thông báo mới.

Chốt kiểm soát dịch COVID-19 số 15 tại xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn

Danh sách các Chốt tạm dừng hoạt động:

1. Chốt số 11 tại: Quốc lộ 70 - xã Đại Phạm, huyện Hạ Hòa (đi Yên Bái).

2. Chốt số 12 tại: Quốc lộ 2D - xã Đan Thượng, huyện Hạ Hòa (đi Yên Bái).

3. Chốt số 13 tại: Quốc lộ 32C - xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa (đi Yên Bái).

4. Chốt số 14 tại: Quốc lộ 32 - xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn (đi Yên Bái).

5. Chốt số 15 tại: Quốc lộ 32B - xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn (đi Sơn La).

6. Chốt số 16 tại: Quốc lộ 70B - xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn (đi Hòa Bình).

7. Chốt số 17 tại: Quốc lộ 2 - xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng (đi Tuyên Quang).

8. Chốt số 18 tại: Quốc lộ 37 - xã Bằng Luân, huyện Đoan Hùng (đi Yên Bái).

9. Chốt số 19 tại: Tỉnh lộ ĐT322 - xã Hùng Xuyên, huyện Đoan Hùng (đi Tuyên Quang).

10. Chốt số 20 tại: Tỉnh lộ ĐT323I - Cầu Sông Lô, xã Hợp Nhất, huyện Đoan Hùng (đi Tuyên Quang).

11. Chốt số 21 tại: Tỉnh lộ ĐT323I - Cầu Kim Xuyên, xã Hợp Nhất, huyện Đoan Hùng (đi Tuyên Quang).

BBT