Thứ sáu, 21/01/2022 00:04 Thứ sáu, 21/01/2022

Hỏi đáp trực tuyến

Giấy phép xây dựng

Người hỏi: Hoàng Thế Huy

Tôi là Hoàng Thế Huy, hiện đang quản lý tại Trại Gà Minh Trí (Thành phố Hồ Chí Minh). Hiện nay Công ty tôi có kế hoạch mở rộng quy mô trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Vậy xin hỏi, nếu chúng tôi xây dựng chuồng trại với quy mô nhỏ thì có cần phải xin giấy phép xây dựng không? Tôi xin cảm ơn!

 

STT Nội dung Tài liệu đính kém
1

Sở Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại khoản 30, Điều 1, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xây dựng quy định chung về Cấp giấy phép xây dựng, trong đó tại mục 2 quy định các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng.

Đề nghị công dân căn cứ quy mô, vị trí xây dựng công trình, đối chiếu theo quy định trên: Nếu công trình xây dựng (chuồng trại) không thuộc trường hợp miễn giấy phép xây dựng thì phải xin cấp giấy phép xây dựng theo quy định.