Thứ năm, 20/01/2022 23:39 Thứ năm, 20/01/2022

Hỏi đáp trực tuyến

Thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh

Người hỏi: Đặng Xuân Nghĩa

Tôi có làm thủ tục đăng ký hộ kinh doanh, nhưng vì lý do cá nhân không thể trực tiếp đi làm được mà có nhờ người thân làm thủ tục đăng ký hộ. Khi nhận được giấy phép thì thông tin tên hộ kinh doanh và nghành nghề kinh doanh bị sai.

Cụ thể như sau:

* Thông tin Giấy phép kinh doanh muốn đăng ký

1. Tên hộ kinh doanh: TRUNG TÂM MÁY VĂN PHÒNG BẢO MINH

3. Ngành, nghề kinh doanh: Kinh doanh, sửa chữa và lắp đặt thiết bị máy văn phòng, máy tính, máy in, máy Photo, phần mềm máy tính, thiết bị giám sat an ninh, camera, báo động, thiết bị điện tử, thiết bị nghành điện, nghành nước, vật tư gia dụng; dịch vụ in ấn quảng cáo; thiết kế và quản trị Website; Kinh doanh văn phòng phẩm.

* Thực tế nhận Giấy phép kinh doanh

1. Tên hộ kinh doanh: HỘ KINH DOANH ĐẶNG XUÂN NGHĨA

3. Ngành, nghề kinh doanh: Kinh doanh và sửa chữ máy tính, máy in, máy photo. Kinh doanh văn phòng phẩm.

Vậy tôi có thể liên hệ và làm những thủ tục gì để có thể thay đổi thông tin như tôi đăng ký ban đầu? Xin chân thành cám ơn !

 

STT Nội dung Tài liệu đính kém
1

Căn cứ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến trả lời về câu hỏi của ông Đặng Xuân Nghĩa như sau:

Tại Khoản 1, 2 Điều 16 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định:

Nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện:

1. Trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh; xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp hoặc từ chối cấp đăng ký hộ kinh doanh.

2. Hướng dẫn hộ kinh doanh và người thành lập hộ kinh doanh về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.

Vì vậy, trường hợp có nhu cầu thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, đề nghị liên hệ với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh (Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND thành phố Việt Trì).