Thứ năm, 20/01/2022 23:18 Thứ năm, 20/01/2022

Hỏi đáp trực tuyến

Phụ cấp ưu đãi nghề

Người hỏi: Giang Nam

Trước đây tôi là viên chức của Khuyến nông tỉnh (chuyên ngành chăn nuôi Thú y). Hiện nay tôi mới chuyển sang làm viên chức của Chi cục Thú y và được phân công làm việc đúng chuyên môn. Tôi được biết, viên chức của Chi cục Thú y được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề là 10%. Tháng vừa rồi tôi được lĩnh lương nhưng không thấy có phụ cấp ưu đãi nghề. Tôi xin hỏi: Để được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề thì tôi cần phải làm những gì, thủ tục như thế nào? Tôi xin cảm ơn.”

STT Nội dung Tài liệu đính kém
1

Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời như sau:

Chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành kiểm lâm, bảo vệ thực vật, thú y và kiểm soát đê điều được thực hiện theo Quyết định số 132/2006/QĐ-TTg ngày 31/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 64/2006/TTLT-BNN-BVN-BTC ngày 25/8/2006 của Liên bộ Nông nghiệp và PTNT, Nội vụ, Tài chính. Theo đó, đối tượng áp dụng hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề là công chức, viên chức, những người đang trong thời gian tập sự, thử việc trực tiếp làm chuyên môn đã được chuyển xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang vào các ngạch công chức, viên chức chuyên ngành kiểm lâm, bảo vệ thực vật, thú y và kiểm soát đê điều (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 09,10,11) thuộc biên chế trả lương trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp của nhà nước.

          Đối với viên chức làm chuyên môn được xếp lương theo mã ngạch thuộc ngành thú y (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã ngạch là 09) được xếp sang các chức danh nghề nghiệp mới tương ứng (ký hiệu các chữ số đầu của mã số chức danh nghề nghiệp là V.03) theo Thông tư Liên tịch số 37/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chăn nuôi và thú y là đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi nghề theo quy định.

          Như vậy, để được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề, viên chức cần phải được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Việc bổ nhiệm, xếp lương đối với viên chức chuyên ngành do đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng viên chức căn cứ vào vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 37/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 rà soát, đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định.