Từ ngày 19/10/2021: Các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Tam Nông tạm dừng tổ chức dạy học theo hình thức trực tiếp

PhuthoPortal - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Tam Nông, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chỉ đạo Phòng GD&ĐT Tam Nông tạm dừng tổ chức dạy học theo hình thực trực tiếp từ ngày 19/10/2021 cho đến khi có thông báo mới. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 4 địa phương gồm: Thành phố Việt Trì và các huyện: Lâm Thao, Phù Ninh, Tam Nông tạm dừng tổ chức dạy học theo hình thức trực tiếp để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Học sinh Trường Tiểu học Cổ Tiết thực hiện sát khuẩn tay trước khi vào lớp

Trong thời gian tạm dừng đến trường, các cơ sở giáo dục phối hợp với phụ huynh để quản lý, chăm sóc, đảm bảo an toàn cho học sinh tại nhà; hướng dẫn, hỗ trợ học sinh ôn tập, tự học bằng các hình thức phù hợp.

Các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 địa phương để tiến hành rà soát, khai báo y tế, xét nghiệm... đảm bảo chính xác, kịp thời, đầy đủ.

Các cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch tại nơi cư trú.

Huyền Trang